Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagargallup: Företagens situation har klart förbättrats, fortsatt distansarbete blir permanent hos många

Krisen som coronaviruset orsakade i företagen lättade tydligt under sommaren, men företagarna är rädda för en andra våg, visar den färska Företagargallupen. – Det är av yttersta vikt att få skydd, tester och spårning att fungera snabbt och täckande, säger Företagarnas verkställande direktör Mikael Pentikäinen. Privata företag måste utnyttjas i stor utsträckning för testerna. 

Företagens situation har förbättrats på bred front under sommaren. Detta kommer tydligt fram ur olika synvinklar i resultatet från  enkäten som Kantar TNS gjort på uppdrag av Företagarna i Finland. Nu berättar 65 procent av företagen att de lider av coronakrisen medan 73 procent svarade så i maj och 76 procent i april.  

– Hösten är dock dold av ett molntäcke. Man är rädd för en andra våg, säger Mikael Pentikäinen.  

Det är viktigt att tester och spårning fungerar snabbt och täckande. Detta förutsätter ett omfattande utnyttjande av privata företag.   

– Det verkar som om företag avvisas av ideologiska skäl. Det är vansinnigt och oförlåtligt. 

Allt fler företagare är säkra på att företaget klarar sig ur coronakrisen. I början av april var 45 procent säkra på att de klarar sig och nu är andelen 60 procent. 

Fem procent av företagarna berörs av hot om konkurs och nio procent av företagarna funderar på att avsluta verksamheten. Ännu i april var tio procent hotade av konkurs och tolv procent funderade på att avsluta verksamheten. 

Genom Företagargallupen har Företagarna följt upp företagens situation från och med mars. Effekten av coronakrisen undersöktes nu för femte gången.  

Minskat behov av stöd 

I gallupen berättar 39 procent av företagen att de har behov av direkt stöd. I början av krisen var andelen 48 procent.  

– Om det kommer en andra våg behövs korrigerade stödåtgärder. Kostnadsstödet som nu kunde sökas lyckades inte riktigt. Ribban var lagd alltför högt. Kostnadsstödets kriterier måste förnyas om stödformen behövs på nytt, säger Pentikäinen. Också egenföretagarstödet måste fortsätta om det kommer en andra våg. 

Distansarbete i över hälften av företagen – ökad arbetsglädje  

I 59 procent av företagen har man arbetat på distans under coronakrisen. 

I små och medelstora företag har cirka 300 000 - 350 000 personer arbetat på distans, enligt gallupen.

– Siffrorna motsvarar cirka en fjärdedel av den privata sektorns arbetskraft, så det är en betydande andel, säger Pentikäinen.

Bland branscherna har man arbetat mest på distans inom servicebranschen (68 %). De regionala skillnaderna i distansarbetet är stora: i huvudstadsregionen arbetade 76 procent av företagen på distans. I Östra och Norra Finland var det 51 procent av företagen.

Avsikten är att distansarbetet fortsätter i stor utsträckning även efter sommaren. 49 procent av de svarande berättar att distansarbetet fortsätter i deras företag i höst.

– Det är intressant att arbetsglädjen tydligt har ökat och inte sjunkit i och med distansarbetet, säger Pentikäinen.

30 procent tänker ta arbete på flera platser i permanent bruk 

Coronakrisen verkar innebära att arbete på flera platser blir vardag för fler. I 30 procent av företagen planerar man att permanent fortsätta med distansarbete.  

–  Företagargallupen visar att coronasituationen ändrar arbetslivet permanent. Arbete på flera platser ökar avsevärt. Närmare 100 000 företag tänker lägga till distansarbete som en bestående möjlighet, säger Pentikäinen. 

– Det här är en radikal ändring i arbetslivet och har stor inverkan – på såväl behovet av kontorsutrymmen, arbetets självständighet som på efterfrågan av privata och offentliga tjänster på orter med mycket fritidsbostäder. Arbete på flera platser ökar särskilt inom servicebranschen och i huvudstadsregionen. 

Företagargallupen:

Företagargallupen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Företagarna i Finland. Enkäten besvarades av 1034 representanter i sme-företag.  Enkäten genomfördes som en flermetodsundersökning så att en del deltog i informationsinsamligen genom en e-postenkät och en del via internetpanelen Gallup Forum. Man strävar efter att bygga upp urvalet så att Företagargallupen representerar Finlands företag. Undersökningens felmarginal är 3,1 procentenheter i vardera riktningen. Uppgifterna samlades in den 30.7–10.8.2020.