Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näringslivsorganisationerna enade: Statsministerns förslag om dramatisk förkortning av arbetstiden är helt fel riktning

Statsministern och SDP:s ordförande Sanna Marin lyfte fram målsättningen om förkortad arbetstid som ett centralt tema i sitt linjetal vid partimötet förra veckan. Under de kommande åren kräver hon konkreta riktlinjer för hur man i Finland kan gå framåt i ärendet. Ur näringslivets synvinkel är budskapet om förkortad arbetstid totalt fel.

Enbart som vision är statsministerns idé extremt farligt i en situation där Finland skuldsätts i rekordfart, där coronan slår hårt mot arbetsplatserna och utsikten är väldigt dunkel då det gäller tryggandet av finländarnas välbefinnande. Nu måste all energi riktas till att svänga ekonomin och sysselsättningen.

Om förslaget genomförs skulle det innebära en kraftig ökning av kostnaderna och nedsatt konkurrenskraft för arbetsgivarna i en situation där företagens konkurrensläge har pressats till max.

Arbetstiden för heltidsanställda arbetstagare är kortare i Finland än i EU. I Finland ligger arbetstiden för alla arbetstagare under EU:s genomsnitt. Detta gäller alla branscher och båda könen.

Näringslivsorganisationerna har presenterat många olika åtgärder för att vända ekonomin till en omfattande tillväxt så fort som coronakrisen ger med sig. Vi har förutsättningarna att lyckas med detta.

Finland har en lång väg framför sig för att ta sig ur coronakrisen och målmedvetna beslut krävs för att höja sysselsättningen. Förslaget om en dramatisk förkortning av arbetstiden är helt fel riktning.

 

Undertecknade och tilläggsuppgifter:

Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands Näringsliv, tel. 040-8417779,

Auli Hänninen, verkställande direktör, Familjeföretagarnas förbund, tel. 0400-415230,

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland, tel. 040-5041944,

Juho Romakkaniemi, verkställande direktör, Centralhandelskammaren, tel. 0400-505269,