Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Coronakrisen är inte över – företagen måste räddas från onödiga konkurser

Riksdagen ändrade i våras konkurslagen så att företag som drabbats av coronakrisen ska kunna räddas från onödiga konkurser. – Krisen är inte över ännu. Den tillfälliga ändringen av konkurslagen måste fortsätta till krisen är över, säger Företagarna i Finlands arbetsmarknadschef Janne Makkula.

Lagen ändrades tillfälligt på grund av coronakrisen så att försättandet av gäldenären i konkurs på ansökan av borgenären begränsas. Gäldenären anses inte vara betalningsoförmögen på grund av att denna inte betalat borgenärens förfallna fordran inom en vecka efter borgenärens betalningsuppmaning. Lagändringen är i kraft till slutet av januari år 2021.

– Antalet konkurser har till viss del minskat genom lagändringen. Det märks eftersom antalet konkurser minskade under januari-september år 2020 med nästan tolv procent jämfört med föregående års motsvarande period. Andra åtgärder som statsförvaltningen vidtagit, som t.ex. betalningsarrangemang som beviljats av skattemyndigheten och olika krisstöd, har också inverkat, säger Janne Makkula.

Ändringen av konkurslagen har kritiserats bland annat för att företag som normalt försatts i konkurs i och med ändringen fortfarande kan skuldsättas och då orsaka skada för borgenärerna. Borgenären kan dock fortfarande ansöka om konkurs avseende gäldenären, om gäldenärens betalningsoförmåga inte endast är tillfällig.

– Konkurser hör till marknadsekonomin, men nu är situationen ytterst ovanlig. Då företagens försäljning har minskat på grund av coronakrisen är det klart att betalningssvårigheterna ökar tillfälligt. Konkurs förutsätter dock att företaget haft betalningssvårigheter under längre tid än coronakrisen, säger chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen.

Hjälp finns, det lönar sig att söka genast

Det lönar sig att söka råd och hjälp för företagets ekonomiska problem genast man märker att den ekonomiska situationen försvagas. Ju snabbare företagaren börjar reda ut sina ekonomiska svårigheter desto troligare är det att företagsverksamheten återhämtar sig.

– Det ska inte lämnas ogjort. Företagaren ska genast ta kontakt med sin borgenär och komma överens om betalningsarrangemang. Dessutom finns det tillgång till avgiftsfri hjälp via FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen, berättar Toivonen.

En del av företagen har krisen framför sig

Enligt SMF-företagsbarometern som Företagarna i Finland, Arbets- och näringsministeriet och Finnvera publicerat den 9.9 är coronakrisen inte ännu över för en del av företagen. Till följd av den exceptionella våren har små och medelstora företags kassasituation kraftigt försvagats i början av året. Närmare 20 procent av företagen berättade om svårigheter att sköta sina betalningar under de senaste tre månaderna. Ibarometerns resultat syns också att förväntningarna på omsättningens utveckling sjunkit drastiskt och även investeringarna har minskat.

– En del av företagen drabbas av coronakrisen först nu på hösten. Industri- och byggbranscherna står nu inför svårare tider, säger Makkula.

– Det är viktigt att företag som på grund av coronakrisen hamnat i tillfällig betalningsoförmåga skyddas av undantagsbestämmelsen, oberoende av i vilket skede av krisen betalningssvårigheterna uppkommer. Därför måste den tillfälliga lagändringen vara i kraft tillräckligt länge. Det finns helt klart grunder för att förlänga undantagslagstiftningen.

 

Tilläggsuppgifter:

arbetsmarknadschef Janne Makkula, Företagarna i Finland, tel. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi 

chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland, tel. 041 528 5679, tiina.toivonen @ yrittajat.fi

 

Företagarna i Finland är till medlemsantalet näringslivets största centralorganisation med 115 000 medlemsföretag. Företagarna driver de små och medelstora företagens ärenden i Finland. Bland medlemsföretagen är 50 000 arbetsgivarföretag. De sysselsätter cirka 660 000 personer inklusive företagarna. Sysselsättningssiffrorna baseras på en beräkning som gjorts tillsammans med Statistikcentralen år 2018. Företagarorganisationens verksamhet bygger på närmare 400 lokala föreningar, 20 regionorganisationer och 58 branschorganisationer. Tilläggsuppgifter: www.yrittajat.fi.