Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hjälp utlovas till företagarna redan före ekonomiska svårigheter

Företagarna i Finland är med och sammanställer ett rådgivningsnätverk för företagare. Det ska hjälpa företagare att undvika ekonomiska svårigheter genom ett tidigt ingripande.

Genomförande av affärsidéer medför alltid risker. Därför är det en central del av företagsverksamheten att kunna förutspå och lösa ekonomiska problem. Företagens ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter orsakar årligen samhället betydande ekonomiska följder. Det syns bland annat i förlorade skatteintäkter och arbetsplatser och som en ökning av olika sociala och hälsorelaterade utgifter.

Företagarna i Finland är med i ANM:s projekt, vars syfte är att förena Finlands ekonomiska och hjälpande tjänster för företag under ett tak. Företagarna i Finlands regionföreningar har även möjlighet att aktivt delta i det här arbetet.

I bakgrunden finns EU-direktivet om förebyggande omstruktureringar och skuldavskrivningar. Artikel 3 i direktivet förpliktar medlemsstaterna att hjälpa företag redan innan de befinner sig i ekonomiska svårigheter. I Finlands Early Warning-verksamhetsmodell berättar man om tjänsten.

– För att så många företag som möjligt ska lyckas och kunna sysselsätta måste man utveckla tillvägagångssätt som hjälper företag att identifiera kommande svårigheter och skaffa hjälp i tid, säger Företagarnas verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Finlands Early Warning-projekt får stöd via EU:s stödprogram för strukturreformer. Det administreras av Europeiska kommissionen tillsammans med konsultbolaget AARC.

Vi kör i gång under år 2021

Det förnyade tjänstenätverket kör i gång under år 2021. Det består av befintliga riksomfattande och regionala tjänster vars aktörer sammanförs mer koncentrerat. Nätverket erbjuder företagarna regionalt omfattande, personlig, ekonomisk rådgivning och mentorskap för att klara av företagets ekonomiska svårigheter och för att skapa tillväxt i företaget igen. I sista hand erbjuder det även hjälp för en kontrollerad avveckling av företagsverksamheten.

– Tjänsten strävar även efter att ändra den allmänna företagsatmosfären: man måste komma ifrån konkursskammen. Avveckling av företagsverksamheten är inte något skamfullt, utan en möjlighet till en ny början, säger projektchef Hanna Tarvainen från Företagarna i Finland.

Företagarna i Finlands 20 regionföreningar utgör en viktig del av nätverket.

Bort med konkursskammen

Företagarna i Finland har aktivt påverkat EU-direktivet som förpliktar medlemsstaterna att ge företag tillgång till ekonomiska rådgivningstjänster. Företagarna i Finland har även främjat tjänstenätverket för ekonomisk hjälp för finländska företag med hjälp av Early Warning-projektet.

Företagarna är dessutom med i det internationella samarbetsnätverket på EU-nivå. Dess syfte är att dela den bästa praxisen för att stöda företag i ekonomiska svårigheter, avlägsna konkursskammen och uppmuntra företag till en ny start.

Problemet fanns redan innan coronakrisen

– Coronakrisen framhävde behovet av tjänsten. På lång sikt är målet att utveckla företagarnas förmåga att förutspå betalningssvårigheter och lösa problem snabbt, säger Tarvainen.

Lagstiftningsreformer är under beredning i ärendet.

Den riksomfattande utvecklingen koordineras av arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter som står under ANM och som redan under tio års tid har ansvarat för företagarens Ekonomi- och skuldrådgivningstjänst via telefon. Justitieministeriet genomför å sin sida en juridisk beredning av företagssaneringar och skuldsaneringar.

För närvarande kan företagare få stöd i sina ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter via FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen och flera av Företagarnas regionföreningar.