Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna: Bra att kostnadsstödet förnyas – det finns dock rum för korrigering i regeringens proposition

Företagarna i Finland är nöjda med regeringens avsikt att igen dela ut kostnadsstöd till företag som lider av coronakrisen. Det finns några punkter i regeringens proposition som måste korrigeras. – Det är orimligt att inte få stöd och drivas till konkurs för att näringsgrensindelningen är fel, säger chefsekonom Mika Kuismanen. 

I början av sommaren lanserade regeringen ett allmänt kostnadsstöd för företag så att de skulle klara sig genom coronakrisen. Stödets ansökningstid upphörde i slutet av augusti. Företagarna i Finland har krävt att stödet förlängs och korrigeras. Nu har regeringen för avsikt att göra det. Remissbehandlingen för regeringens lagförslag avslutades den 21.10.2020.

– Det är bra att man svarar på företagens kris, säger chefsekonom Mika Kuismanen. 

Företagarna i Finland föreslår några ändringar med vars hjälp stödet skulle fungera bättre. 

Branschen ska beaktas då stödperioden definieras

Enligt Företagarna måste de branschvisa skillnaderna beaktas så stödperiodens tidpunkt definieras.  – För en del av branscherna – till exempel en del av eventbranschen – utgör sommarmånaderna en betydande del av den årliga omsättningen, men på grund av restriktionerna var det omöjligt att ordna verksamhet den här sommaren. Under den andra coronavågen kommer en del av företagen att ha det svårt i oktober och november istället för sommarmånaderna, säger Kuismanen om företagens coronavardag.  – Därför är det inte smart att fastställa en snäv enhetlig stödperiod. 

Stödperiodens föreslagna längd på två månader är motiverad enligt Företagarna, men företagen måste få möjlighet att välja stödperioden från och med den 1.6.2020 och fram till det sista tekniskt möjliga datumet, till exempel slutet av november. 

Enligt Företagarna ska stödperiodens motsvarande tidpunkt år 2019 fastställas som jämförelsetidpunkt för omsättningen. För företag som grundades i början av maj år 2019 eller därefter ska jämförelsetidpunkten vara motsvarande period år 2019 eller 1.1–28.2.2020 enligt företagets eget val.

Minimigränsen för omsättningen måste slopas och undre gränsen sänkas till 1000 euro

Förslaget att slopa omsättningens minimigräns (20 000 euro) är motiverat enligt Företagarna. Den godtagbara undre gränsen för stödet måste sänkas till 1000 euro. 

– På så sätt garanterar man att kostnadsstödet även når de företag som behöver det mest. Man måste vara berättigad till stöd trots att 25 procent av aktiekapitalet finns kvar, säger Kuismanen.

I krisens första kostnadsstödform måste 50 procent av aktiekapitalet finnas kvar. 

– Om den godtagbara undre gränsen för stödet inte sänks till 1000 euro måste egenföretagarstödet absolut lanseras på nytt, säger Kuismanen.– Det har visat sig vara svårt att begränsa stödet enligt bransch. Det är sant att en exakt riktning av stödet blir lidande utan branschbegränsning. Det är dock väsentligt att företag vars omsättning har sjunkit med över 20 procent under coronakrisen måste omfattas av kostnadsstödet.

Enligt Kuismanen måste man beakta att företagets verksamhet har kunnat förändras mycket från då näringsgrensindelningen bestämdes och att den inte hållits uppdaterad.

– Det är orimligt att inte få stöd och drivas till konkurs för att näringsgrensindelningen är fel. 

Övre gränsen måste höjas till 750 000 euro

Kostnadsstödets övre gräns måste enligt Företagarna höjas till 750 000 euro och samordningen av stöden från Business Finland och NTM måste slopas. 

– Dock så att covid-19-stödens totala mängd inte överstiger det maximala beloppet på 800 000 euro per företag enligt EU:s tillfälliga statsstödsbestämmelser. Stöden får inte heller vara överkompensation, säger Kuismanen.

Olika företagsformer förtjänar lika behandling

Enligt Företagarna beaktades inte företagens olikheter tillräckligt i det första kostnadsstödet.

–  I ett bra stödsystem får olika företagsformer inte ställas i en ojämlik ställning.  Yrkesutövarnas lönekostnader ska också beaktas i stödet, precis som lönerna för företagare i bolagsform, säger Kuismanen.