Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna i Finlands nya styrelse

Företagarna i Finlands nya fullmäktige valde i dag nya medlemmar till företagarorganisationens styrelse. Jukka Hurrila (Satakunnan Yrittäjät ry), Perttu Kouvalainen (Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry), Ulrika Larpes (Suomen Yrittäjänaiset ry), Jenni Parpala (Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry / Kust-Österbottens Företagare rf),Asko Piirainen (Koneyrittäjät ry), Nina Rasola (Etelä-Savon Yrittäjät ry), Mika Uusi-Pietilä (Akateemiset Yrittäjät AKY ry) och Janne Vuorinen (Pirkanmaan Yrittäjät ry) är medlemmar i styrelsen 2021-2022.

Styrelsens presidium valdes redan tidigare under förbundsmötet i oktober.  Presidiet består av ordförande Petri Salminen från mellersta Finland och viceordförandena Jyrki Hakkarainen från Egentliga Finland och Anne Niemi från Södra Österbotten.

Företagarna i Finlands stadgeändring trädde i kraft i oktober. Styrelsens storlek minskar från 40 till nuvarande 11. Förbundsmötet ordnas härefter vartannat år. Det nya fullmäktige sammanträder två gånger i året.