Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna nöjda: företaget kan ansökas i konkurs först efter längre betalningsdröjsmål, proposition till riksdagen i slutet av året

Coronaundantagen i konkurslagen har lyckats rädda företag som hamnat i kris från onödiga konkurser. Nu skickade regeringen en proposition om förlängning av insolvenspresumtion, från en vecka till en månad, på remiss. Företagarna är nöjda över förslaget.

Detta innebär att gäldenärer inte antas vara insolventa om de inte klarar av att betala sina skulder inom en vecka från betalningsuppmaningen. Företagarna har krävt att den så kallade insolvenspresumtionen i konkurslagen förlängs från en vecka till upp till två månader.

– Propositionen är bra, men man borde ännu bedöma om företaget hinner få ordning på sin ekonomi på 30 dagar. Tillfällig betalningsoförmåga kan kräva bankbesök och ytterligare finansiering eller till exempel tid att anpassa den egna verksamheten och personalbehovet enligt de förändrade omständigheterna, säger Företagarnas chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen.

– Företaget kan dock alltid bestrida borgenärens insolvenspresumtion om företagets ekonomiska situation sviktar tillfälligt. Ett företag kan försättas i konkurs endast då dess insolvens inte bara är tillfällig.

Företagarna önskar permanenta ändringar

Enligt Företagarna borde konkurslagen ändras permanent efter coronakrisens nödlösningar.  

Lagen om temporär ändring av konkurslagen stadfästes den 29 oktober. Enligt lagen får konkurrenslagens insolvenspresumtion, som grundar sig på en veckas betalningsoförmåga, inte användas som grund för yrkande om konkurs fram till den 31 januari 2021.

Då riksdagen antog den temporära ändringen av konkurslagen förutsatte man samtidigt att regeringen genast bedömer hur situationen för företag som tillfälligt hamnat i betalningssvårigheter skulle kunna underlättas då undantagslagen upphör. 

Regeringens proposition lämnas till riksdagen i slutet av året. Det är fråga om en temporär lag som avses vara i kraft till slutet av september nästa år.

– Vi har föreslagit att det här borde vara en permanent ändring. Men det är bra att man snabbt kunnat utarbeta ett förslag om ett temporärt undantag. Det tackar vi justitieministeriet och landets regering för, säger Tiina Toivonen.

Toimitus 

toimitus(at)yrittajat.fi