Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagargallup: Företagens allmänna situation har förbättrats en aning

Situationen är fortfarande mycket svår även om den har förbättrats en aning, visar den färska Företagargallupen. Av företagen som har tappat en del av sin förjsäljning, har ungefär hälften tappat mer än 30 procent. Sex procent oroar sig för att deras verksamhet kommer att kollapsa.

Situationen är fortfarande mycket svår även om den har förbättrats en aning, visar den färska Företagargallupen. Av företagen vars försäljning minskat har ungefär hälften tappat mer än 30 procent. Sex procent oroar sig för att deras verksamhet kommer att kollapsa.

Av företagen har 14 procent betalningssvårigheter, 9 procent funderar på att avsluta verksamheten och 4 procent av företagen berörs av hot om konkurs. En av tio behöver skjuta upp betalningar och skatter.

– Det är ett stort antal företag, säger Företagarnas verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Situationen är svårast i huvudstadsregionen och i östra och norra Finland. Det är tuffast i industri- och tjänstebranscherna och för stora företag.

–  Lyckligtvis kan vi också hitta något positivt i den rådande situationen: i handelssektorn har till exempel var femte företag kunnat öka sin försäljning, när människor väl vågat sig ut och shoppa. Det bästa sättet att hjälpa företag, är att bli en kund, säger Pentikäinen.

Mitt i krisen utvecklar många företag sin verksamhet kraftigt för att överleva.

– Det skulle vara viktigt att få offentligt stöd till detta, säger Pentikäinen.

Arbetsmarknadsstöd behövs särskilt för egenföretagare och små arbetsgivare. Mer än en femtedel av dessa har ansökt om eller kommer att ansöka om arbetsmarknadsstöd.

 

Företagargallupen:

Företagargallupen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Företagarna i Finland. Enkäten besvarades av 1097 representanter i smf-företag.  

Enkäten genomfördes som en flermetodsundersökning så att en del deltog i informationsinsamligen genom e-postenkät och en del via internetpanelen Gallup Forum. 

Man strävar efter att bygga upp urvalet av deltagare så att Företagargallupen representerar Finlands företag. 

Undersökningens felmarginal är 3,1 procentenheter i vardera riktningen.

Uppgifterna samlades in den 28.10.–4.11.2020.