Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

10 viktigaste frågorna för Företagarna i kommunalvalet

INGEN KOMMUN UTAN FÖRETAG

10 VIKTIGASTE FRÅGORNA FÖR FÖRETAGARNA I KOMMUNALVALET

Hur skulle din hemstad eller hemkommun se ut om det inte fanns företag? Hur skulle kommuninvånarnas välfärdstjänster finansieras? Det lönar sig att tänka på detta i kommunalvalet. För att företag ska lyckas i kommunen måste de kommunala beslutsfattarna beakta företagen i beslutsfattandet.

  • Interaktion mellan kommun och företag behövs. Det är näringslivspolitik.
  • Då beslut fattas i kommunen är det bra att kolla hur de påverkar företagen.
  • Byggande och förbindelser skapar en stark grund: tillstånd och planer snabbt!
  • Kommunerna ska hjälpa företagarna: nödvändiga uppgifter ska kunna ges elektroniskt och på ett ställe.
  • Den offentliga sektorn måste begränsas om man vill öka tillväxten.
  • Det allt vanligare distansarbetet utgör en möjlighet för många kommuner.
  • Få fart på företagandet genom offentliga upphandlingar: kommunen ska komma ihåg småföretagen!
  • Färre kommunala bolag, mer lokal företagsamhet!
  • Det lönar sig att låta företagen producera tjänster för kommuninvånarna.
  • Uppdaterad dagvård och utbildning, unga måste också få lära sig om företagande.

Bekanta dig med Företagarna i Finlands hela kommunalvalsprogram ”Ingen kommun utan företag” på finska: yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-2021