Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Har omsättningen minskat med över 30 % under juni-oktober? Ansök om kostnadsstöd II – Dessa kanaler hjälper dig med ansökan

Den elektroniska ansökningstjänsten för kostnadsstöd II öppnar på Statskontorets sidor måndag 21 december kl. 9. Rådgivning om ansökan finns både på Statskontorets FAQ och telefontjänst och på Företagarna i Finlands avgiftsfria info-webbinarier.

Ansökan är inte brådskande eftersom alla företag som uppfyller förutsättningarna för stödet och ansöker om det under ansökningstiden kommer att få stöd. Kostnadsstödet ansöks via Statskontoret fram till den 26 februari 2021.

Stöd kan ansökas för perioden juni-oktober. Alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 % till följd av coronakrisen kan ansöka om stöd. Kostnadsstödet är avsett för alla företag som uppfyller kriterierna. Om företaget inte hör till branscher som definieras i förordningen ska det separat motivera behovet av stöd och minskad omsättning på grund av coronasituationen. Företag i de listade branscherna kan ansöka om stöd utan ytterligare motiveringar.

Kostnadsstöd kan erhållas för oflexibla kostnader och förluster samt för löner enligt Inkomstregistrets uppgifter. Firmaföretagares löner godkänns också som lönekostnader som berättigar till stöd. Kravet på jämförelseperiod för omsättningen som kriterium, såsom för det första kostnadsstödet, finns inte längre.

Ta fram nödvändiga uppgifter för ansökan på förhand – Med hjälp av räknaren kan du uppskatta om du är berättigad till stöd

Före ansökan är det bra att säkerställa att alla uppgifter som behövs för ifyllandet av ansökan finns till hands. Enligt Statskontorets meddelande behövs dessa uppgifter:

• Månatliga försäljningsuppgifter under stöd- och jämförelsemånaderna om uppgifterna inte anmälts till Skatteförvaltningen genom månatlig moms-anmälan

• Månatliga uppgifter om oflexibla kostnader och förluster under stödmånaderna

• Uppgifter om andra coronarelaterade försäkringsersättningar och stöd som erhållits

Statskontoret får företagets övriga ekonomi- och löneuppgifter från Skatteförvaltningen och inkomstregistret.

Statskontorets webbsida har en räknare med vilken man kan uppskatta om företaget är berättigat till stöd. Räknaren är riktgivande och resultatet är inte ett officiellt beslut om kostnadsstödet utan stödet ska ansökas separat via den elektroniska e-tjänsten.

Var får man hjälp med att fylla i ansökan? Hur kan företagarna motivera att de är berättigade att ansöka?

Om företaget inte kan ansöka om kostnadsstöd på basis av branschindelningen ska företaget ange särskilt vägande skäl till att dess omsättning har sjunkit på grund av coronasituationen. Enligt Statskontoret kan särskilt vägande skäl anses vara till exempel sådan begränsning eller bestämmelse som försvårat utövandet av näringen.

Hjälp fås via dessa kanaler:

1. Statskontorets telefontjänst (vardagar kl. 9-15 på numret 0295 50 3050) och chatten då man är inloggad i den elektroniska e-tjänsten medan ansökan fylls i.

2. Statskontorets sida "Vanliga frågor" ger råd om ansökan.

3. Statskontorets anvisningsvideo på webbsidan hjälper till med ifyllandet av ansökan.

4. Företagarna i Finland, ANM och Statskontoret ordnar ett öppet och avgiftsfritt informationstillfälle om kostnadsstödet för alla företagare på finska den 7.1 och 8.1. Se ytterligare information.

I den andra ansökningsomgången av kostnadsstödet finns 220 branscher medan det i den första omgången fanns 365. Till kostnadsstödets branscher hör nu till exempel hotell, cateringtjänster och personal- och anstaltsmatsalar och en del av konst-, underhållnings- och rekreationsbranscherna.

Kolla branscherna som omfattas av kostnadsstödet enligt förordningen.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi