Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden fortsätter fram till slutet av juni 2021

Enligt de nya villkoren kan ett företag få 2000–80 000 euro i stöd. Förordningsändringen är i kraft från och med 31.12.2020 och den gäller ansökningar som lämnats in efter det.

Stödet kan sökas på nytt, om en tidigare ansökan har fått avslag på grund av att kostnaderna inte har räckt till för stödets minimibelopp.

Om en företagare redan har fått stöd kan han eller hon ansöka om stöd för en andra period om högst 6 månader som tar vid när stödperioden tar slut. Även om företagaren skulle ansöka om stöd med flera ansökningar kan en och samma företagare få sammanlagt högst 80 000 euro i stöd.

Det temporära understödet till företag på landsbygden hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronapandemin.

Villkor för stödet

Du kan få understöd om:

  • Ditt företag under normala förhållanden har förutsättningar för en lönsam verksamhet (företaget har inte varit ett företag i svårigheter enligt EU:s definition)
  • Ditt företags ekonomiska svårigheter har uppstått efter 31.12.2019 som en följd av coronapandemin
  • Inkomsterna av den företagsverksamhet som är föremål för stödet har en väsentlig betydelse för din utkomst
  • Du kan särskilja inkomsterna av din företagsverksamhet från de övriga inkomsterna av din gårdsbruksenhet, om du också bedriver jordbruk
  • Ditt mikroföretag ger utkomst åtminstone åt dig själv som företagare eller en arbetstagare, om du förädlar och saluför jordbruksprodukter.

Du kan inte få understöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronapandemin.

Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä.

Besluten om att bevilja understöd fattas av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna. Vid medlet av december hade fler än 400 företag beviljats temporärt stöd till företag på landsbygden till ett sammanlagt belopp om cirka 3,5 miljoner euro.

Läs mera här.