Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarens utkomstskydd för arbetslösa fortsätter till slutet av juni

Regeringen beslöt nyligen att arbetsmarknadsstödet för arbetslösa företagare fortsätter till slutet av juni. Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finlnad, välkomnar beslutet.

– Företagarens utkomstskydd för arbetslösa har varit en stor hjälp förmånga företagare. Hittills har cirka 44 000 företagare fått arbetsmarknadsstöd. Utkomststödet ger en grundtrygghet, speciellt som coronakrisenfortsätter, säger Pentikäinen.

Det blev möjligt för företagare att få temporärt utkomstskydd för arbetslösa vid sidan av företagsverksamheten i mars 2020, om verksamheten lidit av coronapandemin. Den temporära lagändringen möjliggör en utbetalning på 724 euro i arbetsmarknadsstöd åt företagare utan att företagets verksamhet måste upphöra. Erhållandet av stöd förutsätter att företagarens huvudsyssla har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten understiger 1089,67 euro för varje arbetstagare som är företagare i företaget.

Arrangemanget för den tillfälliga lagen om företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa är i kraft fram till den 30 juni 2021.

Under vilka förutsättningar får företagaren arbetsmarknadsstöd?

Förutsättningen för att erhålla arbetsmarknadsstöd är att företagarens heltidsarbete har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är lägre än 1089,67 euro i månaden för varje person som arbetar som företagare i företaget.

Heltidsarbetets upphörande eller den minskade inkomsten måste bero på coronavirusepidemin.

Ansök så här:

1. Företagaren anmäler sig som arbetssökande vid TE-byrån och ger en utredning om heltidsarbetet som upphört eller om minskad inkomst på grund av coronavirusepidemin.

2. TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd. Utlåtandet ges till FPA.

3. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstödet från FPA. 

4. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Det snabbaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att använda TE-tjänstens webbtjänst Mina e-tjänster. Du kommer till Mina e-tjänster via https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/. Ansökan om arbetsmarknadsstödet sköts via FPA:s webbtjänst https://www.kela.fi/web/sv.

Arbetsmarknadsstödet ska ansökas innan man tar sin tillflykt till utkomststödet eftersom det grundläggande utkomststödet är en så kallad sista utväg till ekonomiskt stöd.