Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Konkurslagen ändras – företagarna ska själva vara aktiva i kampen mot konkursansökningarna

Undantaget i konkurslagens presumtion om insolvens på grund av coronakrisen upphör den 31 januari. – Det betyder ändå inte att företag som har tillfälliga betalningssvårigheter kommer att gå i konkurs. Företagaren måste dock vara aktiv för att förhindra att borgenären ansöker om konkurs, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula.

Konkurslagen har ändrats några gånger under coronakrisen, detta för att undvika onödiga konkurser. Borgenärernas möjlighet att ansöka företaget i konkurs blev svårare från och med den 1.5.2020, men den temporära lagen upphör nu den 31.1.2021.

Istället kommer en ny temporär lag som är i kraft 1.2–31.9.2021. Den hindrar borgenärer att ansöka företag i konkurs på grund av kortvariga betalningssvårigheter. Den allmänna regeln är att man inte får ansöka företag i konkurs på grund av små fordringar. Om insolvensen är tillfällig kan företaget i februari-september bestrida borgenärens ansökan om konkurs på grundval av 30 dagars presumtion om insolvens.

– Konkursansökan kan bestridas genom att lämna in sin egen synpunkt på varför företaget endast tillfälligt är insolvent. Den lämnas till tingsrätten efter meddelande om konkursansökan, säger chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen. 

Ett företags tillfälliga insolvens kan till exempel bero på att insolvensen är förbigående och att företaget kommer att få medel för att betala skulden. 

– Coronakrisen kan vara orsaken till att insolvensen är tillfällig.

Företagarna i Finland arbetar för att göra den temporära bestämmelsen permanent så att ett företag kan anses insolvent först då det inte har betalat betalningsuppmaningen med hot om konkurs inom 60 dagar från meddelande om uppmaningen. 

– Detta skulle ge tid att skaffa finansiering, säger Janne Makkula.

Företagaren ska kontakta borgenären i god tid

Det är ofta Skatteförvaltningen eller arbetspensionsbolaget som gör konkursansökan. Det är viktigt att företagaren i ett så tidigt skede som möjligt kontaktar borgenärerna då betalningssvårigheter uppstår. 

– Det underlättar förhandlingen om betalningstid och påskyndar lösningarna och hjälper också till att hålla ordning på kredituppgifterna, säger Tiina Toivonen.