Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagare, ställ upp i kommunalvalet – "Vi tror att företagarna är bra på att fatta beslut"

Det är kommunalval i år och Företagarna önskar att så många företagare som möjligt ställer upp i valet. I senaste val, år 2017, fanns det 6010 företagarkandidater. "Vi tror att vi kan uppnå samma siffra i vårens val", säger Företagarnas fältchef Mari Kokko.

Företagarnas målsättning i det här valet är att beslutsfattandet i kommunerna blir mer företagarvänligt än det är nu. Kommunalvalet hålls den 18 april. Fram till den 9 mars kan man nomineras som kandidat i kommunalvalet. Förtroendeuppdrag i kommunen erbjuder företagare tillfälle att påverka och nätverka.

År 2017 valdes 2064 företagare in i landets fullmäktige. Företagarnas andel i fullmäktige är 22,9 procent.

– Det verkar som om företagarnas intresse för samhälleliga frågor och kommunpåverkan inte har minskat till följd av corona. Målsättningen är att företagarna får ett omfattande förtroende av kommuninvånarna i valet, säger fältchef Mari Kokko.

Företagarna bidrar med förståelse för företagsverksamheten och innovation till fullmäktige

Företagarna har en central roll som utvecklare av kommunen. Förtroendevalda har möjlighet att påverka frågor till exempel i nämnderna redan i beredningsskedet.

– Vi tror att företagarna är bra på att fatta och bereda beslut. I det kommunala beslutsfattandet behövs företagarnas innovativitet, smidighet och förståelse för företagsverksamheten. Det är receptet för en framgångsrik och livskraftig kommun, säger Mari Kokko.

Kommunerna kan påverka och stärka företagsamhetens livskraft

– I kommunen behövs en dialog mellan kommunen och företagarna och ett handlingskraftigt beslutsfattande i planläggnings- och tillståndsärenden. Företagarna sysselsätter sig själva och andra och skapar tillväxt och välfärd i kommunen.

Företagarnas viktigaste budskap är ”Ingen kommun utan företag” – 20 mars hålls ”Lokal lördag”

Företagarna offentliggjorde valprogrammet ”Ingen kommun utan företag” i november. Programmet erbjuder kandidaten och röstaren svar på de viktigaste frågorna ur företagarnas synvinkel. Företagarna gjorde en lista med tio punkter inför kommunalvalet. Vid utarbetandet av programmet hördes företagarna i flera skeden.

– Vi uppmuntrar företagarna att ställa upp som kandidater. Företagarna är vana vid att lösa problem.

Företagana i Finland erbjuder guider om till exempel offentliga upphandlingar, kommunstrategier, regionutveckling och social- och hälsovårdsreformen. Företagarföreningen ordnar kommunalvalsutbildningar till kandidater i samarbete med partierna.

– Vi syns i sociala medier där vi vill samla in åsikter om vad som borde göras för att förbättra kommunernas företagarvänlighet.

Lördagen den 20 mars hålls en riksomfattande ”Lokal lördag” då vi uppmuntrar både kommunalvalskandidater och röstare att köpa av småföretagare och på så sätt hjälpa lokala företagare och producenter.

– ”Lokal lördag” är fortsättningen på kampanjen ”Din hjälp behövs! Köp av småföretagaren”. Då man köper lokalt påverkar man. Kommunen behåller sina företag. Vi hoppas att kunderna besöker lokala affärer inom ramarna för vad coronaläget tillåter.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi