Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Stå inte ensam i konkursen – tala öppet med familj och närstående

Konkurser är en normal del av företagslivet. Ibland är konkurs nämligen det enda möjliga eller förnuftiga alternativet. Situationen kan väcka många olika känslor och tankar. Förutom företagaren själv berör situationen familjen och andra närstående. Sakkunniga påminner om vikten av öppenhet och att tala om det som sker.

Psykologen och coachen Maarit Lassander, Kriscentret Kriisikeskus Tukitalos verkställande direktör Ari Tiensuu, krisarbetare Tiina Kylväjä och MIELI, Psykisk hälsa i Finland rf:s Yrittäjäkilta-verksamhetsplanerare Sirpa Väänänen sammanställde råd som är bra att komma ihåg under en eventuell konkursprocess.

Stå inte ensam

Många befinner sig i liknande situationer eller har gått igenom konkurser tidigare. Stå inte ensam och fundera på allt utan förvandla oron till handling och gemensam diskussion. Det finns hjälp för ekonomiska problem och ångesten de orsakar. Hjälpen erbjuds med låg tröskel och även anonymt. Man är inte svag för att man söker och tar emot hjälp, man är klok.

Det är viktigt att vara öppen med sina närstående

Det lönar sig att tala öppet om oron även med familjen och andra närstående. Troligtvis har människorna runt omkring dig redan lagt märke till att allt inte är som det ska. Barn är särskilt känsliga och kan märka att föräldrarna har det svårt ekonomiskt, men de kan ha svårt att fråga om det. En öppen diskussion lindrar stressen och samtidigt är det även lättare att bemöta familjemedlemmarnas oro. Öppenhet är också den bästa strategin med tanke på framtiden. Den sammanför familjen och närstående och ger också en modell för hur man förhåller sig till ekonomiska problem i framtiden. 

Skammen lättar genom att prata

Men behöver inte skämmas för ekonomiska problem. Det är tillåtet och önskvärt att tala högt om dem. Skammen lättar genom att prata och du kanske märker att det finns människor i din närhet som är redo att stöda dig på olika sätt. Då du berättar om situationen ger du dem möjlighet att stöda dig.

Vardagliga rutiner hjälper

Vid allvarliga ekonomiska kriser är det lätt hänt att uppmärksamheten endast fokuseras på hotfaktorerna och att återhämtningen tar alla krafter. Försök ändå hålla fast i de vardagliga rutinerna. De utgör stommen i ditt välbefinnande. Ta hand om orken genom att vila tillräckligt, äta regelbundet och träna försiktigt. Att ta hand om sig själv väcker krafterna till liv och ger bränsle åt tankarna att hitta och överväga olika alternativ. 

Konkurser är en del av företagslivet

Det är inte hela världen om ditt företag hotas av konkurs. Konkurser är en naturlig del av företagslivet. Det gör ont att släppa taget om något som är viktigt för en själv. Om det inte gör ont är det inte viktigt. Livet fortsätter även efter konkursen. Ibland till och med bättre än innan konkursen.

Kom ihåg att du är värdefull och viktig. Ditt företags ekonomiska situation ökar eller minskar inte ditt värde som människa.

Håll koll på symptomen och sök hjälp

Om det känns som om ångesten tar över, om du besväras av sömnproblem, om mörka tankar får övertaget eller om den psykiska smärtan börjar kännas oöverkomlig ska du utan dröjsmål, ensam eller tillsammans med någon bekant och trygg människa, söka dig till hälsovårdstjänsterna eller kriscentret på din ort.

Kontaktuppgifter till Kriscenter Valo

 

Redaktionen

toimitus(at)yrittajat.fi