Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetsgivare: Korrigera fel i inkomstregistret före den 15 mars – Kom ihåg förseningsböter

Arbetsgivarföretagare, om du måste korrigera anmälningar i inkomstregistret för år 2020 ska du göra det så fort som möjligt. Korrigeringar som gjorts senast den 15 mars hinner i tid till dina arbetstagares förhandsifyllda skatteanmälningar.

För granskning av uppgifterna kan rapporter beställda från inkomstregistret användas som hjälp. Om du korrigerar inkomstuppgifter är det även bra att kontrollera till exempel uppgifterna om yrkesklass och försäkringsuppgifter. Det lönar sig att korrigera allt på en gång.

Korrigeringarna ska i första hand göras genom att lämna en korrigerande anmälan till inkomstregistret. Det finns dock situationer där korrigeringen ska göras genom att annullera den felaktiga anmälan och ge en ny anmälan i dess ställe.

Om du annullerar felaktiga anmälningar som lämnats till inkomstregistret ska följande beaktas: annullera anmälan och gör därefter en ny anmälan samma dag så att uppgifterna i den nya anmälan ersätter uppgifterna i den annullerade anmälan.

Anmälningar som lämnats mellan klockan 16 och 18 kan i enskilda fall fördelas på olika dagar i beräkningen av skatter på eget initiativ. Därför är det säkrast att lämna anmälningarna antingen före kl. 16 eller först efter kl. 18 så att korrigeringen inte orsakar onödig returnering av arbetsgivarprestationer.

Böter för försenade anmälningar

Från början av år 2021 kan man få böter för försenade anmälningar i inkomstregistret. Förseningsavgiften bestäms på grundval av uppgifterna som lämnats för varje kalendermånad om betalda prestationer, beviljade förmåner eller utförda återbetalningar.

Enligt beskattaren kan flera beslut om förseningsavgift samlas för samma månad. Beslut om eventuell förseningsavgift ses i det månatliga sammandraget och i tjänsten MinSkatt.

Om förseningsavgiften är under tre euro behöver man inte betala. Beloppet beaktas dock om det för samma månad samlas andra försenade anmälningar. Från dessa utfärdas en ny förseningsavgift.

 

toimitus(at)yrittajat.fi