Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Det nya egenföretagarstödet innehåller element från kostnadsstödet

Enligt den nya SMF-företagsbarometern är läget fortfarande skört inom alla huvudbranscher i jämförelse med ifjol. Näringsminister Mika Lintilä har gett ny information om tidtabellen för egenföretagarstödet och kostnadsstöd III.

– För närvarande har element från kostnadsstödet bakats in i egenföretagarstödet. Den största skillnaden är att ansökan kommer via Statskontoret och inte via staten eller städerna och kommunerna.

Enligt Lintilä är målet att snabbt få kostnadsstöd III på remissbehandling.

– Där ingår även egenföretagarstödet för en andra behandling.

Nyheterna om utvecklingen av coronastödåtgärderna medför en liten lindring för de företagare som har lidit mest av situationen.

Minister Lintilä påpekar att Finland traditionellt har tagit ekonomiska slag postcykliskt (eftersläpande). Så var det till exempel under finanskrisen.

– Det är möjligt att det går så nu också. Därför kommer vi att fortsätta med stödåtgärderna. Vi inleder beredningen av kostnadsstöd IV. Med dessa åtgärder kan vi hjälpa företagen förbi det värsta. Det här är en knepig situation för företagen, det är svårt att förutse hur läget utvecklas.

Vaccinationstäckningen lindrar företagens situation med tiden

Kring 40 procent av SMF-företagen har en sämre ekonomisk situation nu än för ett år sedan, men sedan hösten har deras förväntningar ökat.

– Det är uppmuntrande att se att förväntningarna på omsättningens utveckling hos SMF-företagen som svarade i enkäten har blivit positivare sedan senaste höst, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Nästa utmaning är att starta om. Blicken ska hållas på bollen, men å andra sidan ska blicken också höjas. Företagen måste använda den här tiden till att utveckla företaget så att det är i så bra skick som möjligt då vi återgår till det nya normala.

Lintilä sade sig vara särskilt orolig för turism- och restaurangbranschen.

– De fortgående begränsningarna inom restaurangbranschen är svåra och utsikterna inom turismbranscherna besvärliga.

I regeringsförhandlingarna diskuterades hur man kan gå vidare och under vilka förutsättningar. Detta fick stöd av regeringen.

I till exempel Norge planerar man ett stöd för turismbranschen och i Sverige ett lånepaket.

De senaste veckorna har evenemangsbranschen lyfts fram, eftersom beslut om sommarens evenemang måste fattas inom de närmaste veckorna. Enligt minister Lintilä skulle man kunna överväga en så kallad evenemangsgaranti för sommaren. Garantin skulle fungera så att förlusten kan ersättas ifall evenemang måste inhiberas på grund av coronarestriktioner.

Evenemangsbranschens omsättning är enligt Tapahtumateollisuus ry:s bedömning dryga två miljarder per år.

Ministern bekräftade att statsgarantin som planeras för evenemangsbranschen ska tas i bruk. Om tidtabellen nämnde han att den s.k. evenemangsgarantin kan komma samtidigt som kostnadsstöd IV.

Lintilä avfärdar pratet om åtstramning av beskattningen för företagare

Vänsterförbundet föreslog nyligen en åtstramning av olistade företags utdelningsbeskattning. Enligt partiets vice ordförande, undervisningsminister Jussi Saramo, uppmuntrar skattesystemet inte företag att investera.

Minister Lintilä avfärdar detta.

– Det är vänsterns snack, enskilda partiers funderingar ska inte läggas på regeringen och det finns en viss skillnad här.

SMF-företagen uppskattar att de avsevärt kommer att minska sina investeringar under den närmaste tiden. Enligt barometern har alla huvudbranscher fler företag som minskar sina investeringar än företag som ökar dem. Med undantag för några få har investeringsförväntningarna varit negativa sedan finanskrisen.

– Om företagar- och investeringsrisken ökas genom att höja skatterna så minskas viljan att investera, den ekonomiska tillväxten dämpas och då sänks skatteinkomsterna, säger Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen.

Enligt SMF-barometern nämnde företagen investeringar före driftskapital som användningsändamål i det kommande årets finansieringsplaner. Bland företag som har för avsikt att ta extern finansiering under de kommande 12 månaderna ska 44 procent ansöka om finansiering till maskin-, anläggnings- och byggnadsinvesteringar.

Taloustutkimus Oy genomförde SMF-företagsbarometern för våren 2021 i december 2020 och januari 2021. Enkäten som beställdes av arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera besvarades av cirka 5550 representanter för finländska SMF-företag.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi