Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ändrade restriktioner och rekommendationer och tynande buffertar belastar företagarna – Enkät: ångest, trötthet och misströstan

Tröttheten och frustrationen över de ständigt ändrade och åtstramade restriktionerna ökar bland företagarna. Förutom företagsverksamhetens ekonomiska situation är många företagare oroliga över sin egen och sina närståendes hälsa.

Detta framgår av svaren i medlemsenkäten som Företagarnas Arbetslöshetskassa genomförde i början av mars. Enligt enkäten anser 27 procent av kassans medlemmar att deras egen ork är väldigt dålig eller dålig. Närmare 4000 medlemmar i Företagarkassan svarade på medlemsenkäten.

Enligt kassachef Merja Jokinen är företagarna väldigt belastade på grund av de regionala restriktionerna. Dessutom börjar många företagares ekonomiska buffertar vara använda. 

– I företagandet ingår osäkerhet och risker. Men på grund av den ständigt ändrade coronasituationen och de ändrade restriktionerna och rekommendationerna som den medför är många företagares framtidsutsikter diffusa. Enligt vår enkät kan 24 procent av kassans medlemmar inte bedöma utsikterna för affärsverksamheten ett år framåt. Av medlemmarna säger 44 procent att de behöver mer offentligt stöd för sin företagsverksamhet. Sifforna är alarmerande och de ger en realistisk bild av företagarnas ångest, trötthet och misströstan, säger Jokinen.

Arbetsmarknadsstödet har underlättat situationen

För att underlätta företagarnas ekonomiska situation antogs förra våren en lag om tillfällig rätt till utkomstskydd. Tack vare lagen har företagarna haft möjlighet att få tillfälligt arbetsmarknadsstöd från FPA utan att avsluta företagsverksamheten.

Enligt enkäten har 35 procent av de som svarat ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA under coronakrisen. Nationellt var stödtagarna över 40 000 ifjol. Merja Jokinen menar att detta visar att stödformen har uppfyllt sitt syfte väl och att den har en viktig samhällelig betydelse.

– Den nuvarande lagen är i kraft till den 30.6.2021. Regeringen borde redan nu inleda beredningen för en fortsättning av lagen. Det skulle löna sig att fortsätta utbetalningen av arbetsmarknadsstödet till slutet av året så att företagarna har en chans att återgå till det normala, som förhoppningsvis är på kommande. Vi börjar alla ha kört slut på våra energireserver under det här undantagstillståndet som pågått i ett år. Därför är det viktigt låta återhämtningen av de mentala resurserna ta tid så att företagarna klarar av att fortsätta verksamheten med full effekt efter pandemin, säger Jokinen.

Företagarnas arbetslöshet syns i efterhand

Alla företagare har inte lidit av krisen. En del av företagarna berättar att coronapandemin inte haft någon inverkan på affärsverksamheten. Företagets verksamhet rullar på som vanligt och framtiden ser ljus ut.

– Även Företagarkassans behandlingssituation är för närvarande relativt lugn. I mars betalade vi förmåner till 1051 medlemmar medan 781 medlemmar fick förmåner i mars ifjol. Det bör dock beaktas att företagarnas arbetslöshet kommer senare än löntagarnas. Antalet ansökningar riskerar öka så länge coronakrisen pågår och även efteråt.

Företagarkassan betalar arbetslöshetsförmåner åt i genomsnitt 950 medlemmar varje månad. Den är beredd på ökat antal ansökningar. För närvarande hör 30 000 företagare till kassan.   

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi