Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Skattebetalningsarrangemangen lättas tillfälligt

Skatteförvaltningen lättar villkoren för betalningsarrangemang och finansministeriet bereder en lägre dröjsmålsränta på skatter som omfattas av betalningsarrangemanget. Ändringarna gäller för viss tid.

Det är även i normala fall möjligt att få förlängd betalningstid för skatter om man råkar i tillfälliga betalningssvårigheter. På grund av den förlängda coronaviruspandemin är avsikten att villkoren för betalningsarrangemang lättas på samma sätt som i fjol och att dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i betalningsarrangemanget samtidigt sänks.

– Detta är en efterlängtad nyhet! Vi har kontinuerligt lyft fram att företagen behöver flexibilitet beträffande beskattniningen på grund av den förlängda coronaviruspandemin. Det är utmärkt att Skatteförvaltningen lättar på villkoren för betalningsarrangemang på samma sätt som i fjol, säger Laura Kurki, skatteexpert hos Företagarna i Finland.

Dröjsmålsräntan sjunker till 2,5 procent

Dröjsmålsräntan på de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget föreslås bli sänkt från 7 procent till 2,5 procent. Dröjsmålsräntan ska vara densamma som vid de förenklade betalningsarrangemang som gjordes i somras.

Finansministeriet har börjat bereda lagändringen. Avsikten är att en regeringsproposition överlämnas så snart som möjligt.

Lättnader i villkoren för betalningsarrangemang

Skatteförvaltningen underlättar tillfälligt villkoren för betalningsarrangemangen.

Till skillnad från tidigare kan även de skattskyldiga som har ett gällande betalningsarrangemang ansöka om förenklade betalningssystem. I detta sammanhang kan även sådana skatter som inte omfattats av det tidigare betalningsprogrammet fogas till det nya betalningsarrangemanget. Det nya betalningsarrangemanget kan gälla i högst två år.

– Möjligheten att foga skatter som inte omfattats av det tidigare betalningsprogrammet till det nya betalningsarrangemanget är är viktig och välkommen. I detta läge kan det vara utmanande för många företagare att betala nya skatter, som omsättningskatten eller förskottsinnehållningen på de anställdes löner, med en snäv tidsram, säger Kurki.

Hon påminner om att företagaren nogrannt borde överväga om betalningsarrangemangen är realistiska. Problemen ökar om företagaren inte kan följa de upsatta tidtabellerna eller om skatteskulden, trots arrangemangen, hela tiden ökar.

Skatteförvaltningen skickar företagaren ett sammandrag med en betalningsuppmaning  för skatter som är försenade. Om skatterna efter 1-3 påminnelser fortfarande är obetalda kan Skatteförvaltningen skicka skatten till utsökning. Innan skatterna skickas till utsökning får företagaren ett sammandrag med ett meddelande om att de ska överföras till utsökning.

Ytterligare information: Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461,

Läs Skatteförvaltningens pressmeddelande här.