Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Distansarbete ger positiva effekter, överraskningar och nya problem att lösa – Återgången till kontoret ska uppmärksammas

Under våren 2020 övergick många företag till distansarbete. Enligt Företagarna i Finlands Företagargallup har man under coronapandemin arbetat på distans i 59 procent av företagen. Av företagen som svarade på gallupen ska 37 procent öka det multilokala arbetet permanent. Sommaren 2020 var motsvarande siffra 30 procent.

Huvudstadsregionen och servicebranschen har jobbat mest på distans. Distansarbetet kommer att öka särskilt i huvudstadsregionen och i övriga Nyland. Upp till 44 procent av företagarna uppskattar att distansarbetet har ökat intresset för multilokalt arbete.

Enkäten besvarades av 1120 representanter för SMF-företag i mars 2021.

Distansarbetet bjöd på överraskningar

Protect, som har verksamhet i Karleby, Tammerfors och Helsingfors, övergick smidigt över till distansarbete. Företaget erbjuder utlokaliserade chefstjänster, utveckling av kompetens, utbildningar och utarbetande av dokument samt ledning av kvalitetssystem och tillståndsprojekt. Systemet, som företaget utvecklat och sålt i 13 år redan, är ett verktyg som underlättar övergången till distansarbete.

– Vi tog det digitala språnget för flera år sedan så systemen var klara. Under coronaåret har vi endast gjort nödvändiga besök hos kunderna. På försäljningssidan har vi haft endast fem möten ansikte mot ansikte under året, men vi har klarat försäljningen bra, säger verkställande direktören Pertti Salo .

Distans-, hybrid- och det multilokala arbetet har sina fördelar. Enligt gallupen har produktiviteten i arbetet förbättrats, brådskan avtagit och sjukfrånvaron minskat.

Salo berättar också om en överraskande upptäckt mellan olika kontor.

– Personalen på olika kontor har blivit mer bekanta och sammansvetsade med varandra. Tidigare hade vi gemensamma julfester och sommarfester men då vi arbetat på distans har vi haft mer kontakt mellan olika enheter så gott som dagligen, säger han.

Distansarbetet har ändå medfört mer justeringar på grund av plingande coronablinkers, förkylningssymptom och inhiberingar.

– Allas ork har satts på prov, säger Salo.

Arbetslivsgallupen för sysselsatta som genomfördes i början av året visade att arbetstagarnas erfarenhet av till exempel en ökad produktivitet i arbetet är mer positiva än företagarnas. Bland personerna i arbetslivet upplevde 39 procent att produktiviteten ökat, medan 22 procent av företagarna upplevde det samma. 

Betydelsen av chefens arbete har ökat

Enligt svaren i Företagargallupen skapar det ökade multilokala arbetet nya problem att lösa.

– Företagarna upplever att problemen med att skilja på fritid och arbetstid har ökat, och även de tekniska problemen. Företagarna ser också att ledningens och chefernas betydelse har ökat. Enligt företagarna har däremot fackförbundens betydelse minskat, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen . 

Pertti Salo har gjort samma observationer om chefsarbetets betydelse.

– Vissa kräver mer regelbunden kontakt medan andra våndas av ständiga frågor. En del talar mer på de gemensamma mötena medan andra intar rollen som betraktare. Hos oss har cheferna varit i kontakt med sina anställda varje vecka. Under mötena talar människorna förutom om arbetsärenden även om familjen, feelingen och till exempel matlagning, säger Salo.

Enligt gallupen upplever kvinnliga företagare fler problem med distansarbetet än manliga företagare. Å andra sidan har en positiv inställning till multilokalt arbete ökat bland kvinnor. Unga företagare ser betydligt fler negativa effekter av distansarbetet än äldre företagare. 

Pentikäinen menar att resultaten visar att man särskilt inom industrin och servicebranschen kommer att öka det multilokala arbetet. Bland servicebranschens företag ska upp till var tredje övergå helt till distansarbete. Inom industrin och byggbranschen kan sju procent av personalen övergå helt till distansarbete, menar företagarna. 

Anpassningen till kontoret ska uppmärksammas

Vid Protect är det inte förbjudet att gå till kontoret, men största delen har följt rekommendationerna om distansarbete. Företaget har skaffat verktyg för distansarbete, som till exempel brusreducerande hörlurar, bildskärmar, möss, dockstationer och arbetsstolar.

Trots distansarbetets goda sidor väntar många på möjligheten att återvända till kontoret.

– På kontoret får man lättare känslan av att man hör till gänget. Man har gemensamma mål och gemensamma grejer. Den här typen av kundarbete kan man inte diskutera med någon i det civila. Det är helt annat att diskutera olika frågor med en kollega ansikte mot ansikte än på distans.

Salo tror inte att företaget återgår till samma sätt att arbeta som innan coronapandemin. Distans-, hybrid- och det multilokala arbetet är här för att stanna. I fortsättningen kan kontorsdagarna bli viktiga sociala dagar, medan arbete som kräver koncentration utförs på distans.

Salo funderar även på hur man ska förbereda sig då man äntligen återvänder till kontoren.

– Belastas människorna av detta på ett annat sätt nu? Det kan krävas att man vänjer sig vid arbetsresorna, beaktandet av andra människor och återgången till öppna kontorslandskap. Under året som gått har man brutit gamla vanor och lärt sig nya rutiner, säger han.

Se resultatet från Företagargallupen om distansarbetets effekter här (materialet på finska).

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi