Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Regeringen föreslår en förlängning av företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd

Företagarna har kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Rätten har baserat sig på en temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som för närvarande gäller till utgången av juni.

Regeringenhar lämnat en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd från och med den första juli. Avsikten är att trygga företagares ekonomi när pandemin fortsätter. Lagförslaget är på remissrunda till den sista april.

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finlnad, välkomnar beslutet.

– Företagarens utkomstskydd för arbetslösa har varit en stor hjälp förmånga företagare. Utkomststödet ger en grundtrygghet, speciellt som coronakrisen fortsätter, säger Pentikäinen.

Det blev möjligt för företagare att få temporärt utkomstskydd för arbetslösa vid sidan av företagsverksamheten i mars 2020, om verksamheten lidit av coronapandemin. Den temporära lagändringen möjliggör en utbetalning på 724 euro i arbetsmarknadsstöd åt företagare utan att företagets verksamhet måste upphöra.

Förutsättningen för att erhålla arbetsmarknadsstöd är att företagarens heltidsarbete har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är lägre än 1089,67 euro i månaden för varje person som arbetar som företagare i företaget.

Heltidsarbetets upphörande eller den minskade inkomsten måste bero på coronavirusepidemin.