Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarorganisationen hjälper och stöder företagarna i coronakrisen 

Det senaste året har varit svårt för många företagare på grund av coronapandemin. Då en stor del av medlemsföretagarna har det svårt betonas samtidigt företagarorganisationens betydelse. Många av organisationens traditionella verksamhet – till exempel fester och evenemang – har antingen fallit bort eller hållits på nätet. Samtidigt har organisationens tjänster och påverkande arbete behövts mer än någonsin. 

Företagarnas juridiska rådgivning har arbetat långa dagar och tagit emot mycket fler samtal än under normala år. Tiotusentals företagare har fått hjälp via vår rådgivning. 

Under företagarorganisationens ledning byggdes även nätverket ”Regional coronahjälp för företagare” där kommuner, näringslivsbolag och företagsrådgivare från andra instanser har stöttat företagarna.  

Genast då krisen bröt ut skapades sidan "Coronainfo för företagare”. På företagarorganisationens webbsidor Yrittäjät.fi sammanställs viktig coronainformation för företagarna. Det lönar sig för företagare att först besöka sidan om man stöter på problem på grund av coronakrisen.  

På Facebook skapade vi gruppen ”Företagarna #ostapieneltä”, där företagare får hjälp av varandra och Företagarnas sakkunniga.  

Företagarföreningen har dessutom ordnat många avgiftsfria info-tillfällen på nätet om att klara sig ur coronakrisen. Dessa fortsätter.  

Företagarna i Finland har från början av krisen påverkat beslutsfattarna för att få stöd till företagarna och ändringar i lagstiftningen som hjälper företagarna.  

Under krisen har helt nya stödformer utvecklats. Ett helt nytt stöd är till exempel företagarens arbetsmarknadsstöd som man kan få utan att avsluta företagsverksamheten. Kring 50 000 företagare har fått stödet och det utgör en betydande hjälp för många då pengarna håller på att ta slut. Idén till stödet kom från Företagarna i Finland. 

Egenföretagarstödet som delats ut via kommunerna har också hjälpt många. Även det krävdes mest av Företagarna i Finland. Utvecklingsfinansieringen som delades ut via Business Finland och NTM-centralerna till sammanlagt cirka två tredjedelar av arbetsgivarföretagen hade också stor betydelse. 

Därefter har kostnadsstödet delats ut där avslagsprocenten har varit beklagligt stor. Pengarna har fyllt ett stort behov för de som fått dem. Själva stödet har förbättrats för varje runda. Vi påverkar fortfarande så att nästa runda ska vara sådan att det finns fler nöjda än missnöjda. 

Ändringarna som har påskyndat permitteringar och samarbetsförhandlingarnas processer samt minskat konkurser genom temporära lagändringar har också varit väldigt betydelsefulla. Dessa ändringar skulle fortfarande behövas, men tyvärr är en del av dem inte längre i kraft. Vi fortsätter kräva dessa.  

Det har även varit viktigt att påverka skattemyndigheten, bankerna, arbetspensionsbolagen och hyresvärdarna för att dessa ska komma emot företagen och vara flexibla.  

En stark organisation hörs. Därför är det viktigt att alla företagare förstår att ju fler vi är desto högre hörs vår röst.