Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ansökan om ersättning för stängning öppnas för företag i maj

Restauranger och andra stängda företag kan få ersättning för stängning från och med den tolfte maj. Ersättning ska betalas till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med coronaviruspandemin. Den nya ersättningen för stängning gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. Stängda företag kan också ansöka om kostnadsstöd.

Ersättningen för stängning för större företag är under beredning. Arbets- och näringsministeriet förhandlar för närvarande med Europeiska kommissionen om villkoren och maximibeloppet för stöd till stora företag.

Företaget som varit tvungna att ha stängt i minst 15 dygn är berättigade till ersättningen. Försäljning av mat för avhämtning, så kallad take away, berättigar dock till ersättning. Ersättningen betalas till företag för den tid de varit stängda. Om antalet kunder i företaget begränsats men lokalen inte stängts helt och hållet, kan företaget inte få stödet. Dessa företag kan dock ansöka om kostnadsstöd.

Ersättning kan också betalas till sådana företag som kommunen eller regionförvaltningsverket med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar har bestämt att ska stängas. Till dessa hör till exempel utrymmen för motion och idrott, träningslokaler, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.    

Ersättningen för stängning baserar sig på företagets kostnader för februari 2021

Ersättningen för stängning föreslås basera sig på företagets kostnader för februari 2021 och på företagets anmälan om hur stor del av affärsverksamheten som stängs. Lönekostnaderna ersätts till 100 procent och de övriga kostnaderna, såsom hyreskostnader, till 70 procent.

I både beloppet av kostnadsstödet och beloppet av ersättningen för stängning beaktas de coronastöd som beviljats tidigare. Stödens maximibelopp får inte överstiga 1,8 miljoner euro enligt EU:s regler om statligt stöd.

Ersättning för stängningen ska sökas inom fyra månader från utgången av den kalendermånad då skyldigheten att hålla lokalerna stängda upphörde. Ansökan om kostnadsstöd pågår fram till den 23 juni 2021.