Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarens ekonomihjälp erbjuder rådgivning vid ekonomiska problem och betalningssvårigheter

Företagarnas kris avspeglas i rekordstor efterfrågan på ekonomisk rådgivning. Ekonomihjälpens nationella telefontjänst kompletteras nu med en webbtjänst och regionala tjänster. Företagarnas ekonomiska kris till följd av coronapandemin och restriktionerna märktes tydligt under fjolåret och efterfrågan på telefontjänsten ökade med 350 procent. Målet är att företagare ska reagera på ekonomiska problem i tid och våga be om hjälp.

Stor ökning i antalet samtal under coronaåret

Coronaåret förvärrade situationen betydligt för många företagare som redan hade ett tufft ekonomiskt läge. Ekonomihjälpens telefontjänst kontaktas normalt av ungefär 1 500 företagare om året, men under fjolåret ökade antalet till drygt 7 000. Telefontjänsten erbjuder företagare avgiftsfri, konfidentiell och opartisk hjälp från experter på företagsekonomi och omorganisation. Experterna bedömer företagets ekonomiska situation och ger råd utifrån det som företagarna berättar när de ringer. För många räcker det med ett samtal för att hitta en lösning. På yrittajantalousapu.fi finns information och anvisningar om företagsekonomiska frågor.

Ett ytterligare mål för verksamheten är att förebygga ekonomiska svårigheter och att påverka opinionsklimatet i stort – tillfälliga problem är en del av livet för många företagare. Därför är det viktigt att kunna diskutera dem öppet och utan att känna skam. ”Det är viktigt för företagare att lära sig att identifiera ekonomiska problem och betalningssvårigheter i god tid, medan det fortfarande är möjligt att lösa situationen och få lönsamhet i verksamheten. Genom att reagera i god tid kan man även minimera kostnaderna för att vid behov lägga ned verksamheten för såväl företagaren som för hela samhället. Få företagare är medvetna om att en nedläggning av verksamheten kan medföra betydande kostnader”, berättar Jari Leskinen, utvecklingschef på arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som ligger bakom tjänsten.

”Företagarens ekonomihjälp är mycket välkommen och efterlängtad tjänst. Målet är att identifiera företagets ekonomiska utmaningar i god tid och hitta lösningar tillsammans med företagaren. Lyckas vi med det här, vilket jag är övertygad om, kommer vi att kunna hjälpa ett stort antal företagare i vardagen och bespara dem många sömnlösa nätter”, kommenterar Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland rf.

Regionala stödtjänster för företagare

Förutom telefon- och webbtjänsten finns även ett regionalt stödnätverk för företagare runt om i landet. De regionala experterna erbjuder personligt stöd nära företagaren. ”Det är viktigt med hjälp nära till hands. Därför är vi som företagarförening med 20 regionala föreningar en bra partner till ekonomihjälpen och erbjuder tillgång till våra nätverk och kontakter”, säger Pentikäinen. Förutom Företagarna i Finland medverkar även ett antal andra aktörer, till exempel Finlands Företagsmentorer rf och regionala utvecklingsbolag. Vi välkomnar även andra experter.

Företagarens ekonomihjälp

  • på finska mån–fre kl. 9–16, tfn 0295 024 880 (lna/msa)
  • på svenska tors kl. 9–16, tfn 0295 024 881 (lna/msa)
  • på engelska tis och fre kl. 9–16, tfn 0295 024 882 (lna/msa)
  • Yrittajantalousapu.fi

Företagarens ekonomihjälp koordineras av NTM-centralernas och Arbets- och näringsbyråernas gemensamma kundservicecenter. Tjänsten utvecklas som en del av den EU-omfattade Early Warning-modellen.

Kontaktuppgifter

Jari Leskinen
utvecklingschef
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
02950 24468
jari.s.leskinen@ely-keskus.fi

Hanna Tarvainen
projektledare
Företagarna i Finland rf
040 7511 166
hanna.tarvainen@yrittajat.fi