Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna stöder inte förslaget om att öka öppenheten kring löneuppgifterna

Företagarna stöder inte förslaget om att öka öppenheten kring löneuppgifterna. Endast åtta procent av företagarna vill att arbetstagaren ska ha rätt att när som helst få veta någon annans löneuppgifter utan dennes samtycke.

49 procent av företagarna tror inte att offentliga löneuppgifter ökar jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen, visar en undersökning som genomförts av marknadsundersökningsbolaget Kantar. Däremot anser att 25 procent att offentliga löneuppgifter främjar jämställdheten.

Företagare med anställda stöder öppenhet i löneuppgifterna i lägre utsträckning än ensamföretagare

 "Det finns skillnader i företagarnas åsikter. Arbetsgivarföretagarna ser stora problem med lönetransparens. De inser att propositionen kan förgifta atmosfären på arbetsplatserna", skriver Mikael Pentikäinen, verksamhetsledare vid Företagarna i Finland.

Ungefär hälften av företagarna bedömer att lönetransparens inte påverkar företagens löneutveckling. 13 procent tror däremot att lönerna kommer att stiga, och åtta procent tror att de kommer att minska. Över en femtedel av arbetstagarna tror att lönerna kommer att stiga.

"Om lönetransparensen ökar, kan många arbetsgivare bli känsliga med löneförhöjningar, eftersom de är rädda för att bli tvungna att höja lönerna i större utsträckning och det inte nödvändigtvis finns tillräckligt pengar för detta", skriver Pentikäinen.

Arbetstagarsidan har större förståelse för lönetransparens, det visar en arbetslivsgallup 

Endast en fjärdedel av dem som är i arbetslivet vill att den ena arbetstagaren när som helst ska ha rätt att få veta den andra arbetstagarens löneuppgifter utan dennes samtycke. 61 procent motsätter sig detta.

Mindre än hälften av arbetstagarna stöder att alla löner ska vara öppna och kända för alla eller att personalrepresentanten ska ha rätt att få kännedom om andras löneuppgifter utan samtycke från arbetstagaren.

"Det lönar sig att notera att arbetstagarnas kritiska inställning är hårdast inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn förverkligas lönetransparens i stor utsträckning redan nu, eftersom lönerna bestäms enligt tabellerna", skriver Pentikäinen.   

SPT