Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ansökan om kostnadsstödets fjärde omgång börjar den 17.8. - gäller även egenföretagare

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd öppnas vid Statskontoret 17.8. och avslutas 30.9.

Den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med över 30 procent under stödperioden 1 mars–31 maj 2021 jämfört med motsvarande tidpunkt 2019.

– Coronapandemin har kraftigt begränsat företagens verksamhet även i vår, och därför behövs den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd. Med stödet hjälper vi företagen att överbrygga coronakrisen, säger näringsminister Mika Lintilä.

Företagarna i Finland krävde att en sänkt omsättning på 20 procent hade berättigat till stödet. Detta skulle ha varit viktigt speciellt för mindre företag. riksdagen besöt att inte sänka gränsen.

Företag inom alla verksamhetsområden kan ansöka om kostnadsstöd. Ensamföretagare kan också fortfarande ansöka om kostnadsstöd. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, om villkoren för stödet uppfylls. 

Bekanta dig med nogrannare ansökningsanvisningar på Statskontorets sidor.