Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kommunernas sysselsättnings- och företagstjänster får inte bli överkörda – Kommunerna står inför möjligheter och risker

Små och medelstora företag behöver sakkunnig och förutseende företagsrådgivning under hela företagets livscykel. Tjänsterna kan exempelvis utgöras av rådgivning i uppstartsskedet, produktutvecklingen, tillväxten eller internationaliseringen. Alla företag behöver också olika tillstånd.

Ett vanligt problem är att företagen inte hittar företagstjänsterna och att de inte kan kontakta tjänsteproducenterna. Kommunerna måste se till att företagstjänsterna fungerar då kommunernas verksamhet organiseras på nytt.

Kommunernas verksamhetsmiljö förändras drastiskt

Företagstjänsterna i kommunerna är ett hett och aktuellt tema nu då kommunernas verksamhetsmiljö genomgår en reform. Kommunernas roller ändras då regeringens social- och hälsovårdsreform har godkänts. Social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till landskapens ansvar, vilket innebär att hälften av uppgifterna upphör. Samtidigt förändras strukturen för kommunernas budget.

– Kring hälften av kommunernas budget försvinner. Kommunerna blir tvungna att se över finansieringen av sina uppgifter på ett nytt sätt. Å andra sidan kan den frigjorda energin användas till näringslivspolitiken, men risken finns att man i stället för att satsa i vissa kommuner inte sköter om företagstjänsterna eller att man sparar på fel ställen, alltså på den framtida livskraften, säger Företagarna i Finlands vice verkställande direktör och verksamma i sysselsättningsarbetsgruppen Anssi Kujala.

Förutom social- och hälsovården ska dessutom TE-tjänsternas sysselsättningstjänster flyttas från statsförvaltningen till kommunernas ansvar. Lagstiftningen för detta är under beredning.

Den tredje förändringsfaktorn är den kommande mandatperioden. Företagarna i Finland vill väcka diskussion om företagens närtjänster.

– Nu börjar kommunerna fundera på hur verksamheten ska organiseras. Man måste fästa uppmärksamhet vid tillhandahållandet av företagstjänster i kommunerna, säger Kujala.

Enligt honom ska en person som grundar ett företag få grundläggande rådgivning på samma sätt och av samma kvalitet runt om i landet.

– Tjänster av jämn kvalitet måste säkerställas nu då regeringen bereder den stora administrativa reformen av sysselsättnings- och företagstjänsterna från staten till kommunen, säger Kujala.

Kommunen bör ordna företagstjänster i företagsform

Företagarna i Finland har utarbetat en rapport som fungerar som en öppning för diskussion för alla instanser som tillhandahåller företagstjänster. Den behandlar även tillhandahållandet av landskapstjänsterna och de nationella tjänsterna.

– Rapporten är av sådan karaktär att den inte ger endast ett entydigt svar eller en klar modell. I Finland finns olika kommuner och regioner. Helsingfors har andra behov än Keitele i Norra Savolax. Rapporten innefattar riktlinjer och olika verksamhetsmodeller runt om i Finland. Beslutsfattarna i varje kommun ska ta tag i det här nu, säger Kujala.

Som en allmän riktlinje anser Företagarna att det lönar sig för kommunen att ordna företags- och näringslivstjänster utgående från ett utvecklingsföretag.

– Utvecklingsföretaget erbjuder kommunen ett bredare underlag för näringslivspolitiken. Det erbjuder kontakter och hjälp för att främja företagsverksamheten till företagen. Ett utvecklingsföretag är en motor för främjandet av livskraften i regionen och ofta en synlig faktor. Ett utvecklingsföretag ska verka på ett så brett område som möjligt för att tillräckligt mångsidiga tjänster är tillgängliga för företagen, säger Kujala.

Företagarna i Finland föreslår att även landskapsförbunden ska ha en större roll i stärkandet av företagsverksamheten i regionen.

– Till exempel ska landskapsförbunden säkerställa att pengarna i EU:s kommande strukturfondsperiod riktas alltmer direkt till företag och till projekt som gagnar företag.

Företagarna i Finlands rapport kan läsas här (på finska). Rapporten är avsedd som en handbok för beslutsfattare och tjänstemän för organiseringen och utvecklingen av företags- och näringslivstjänsterna.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi