Hela Finlands företagarnyheter

23.11.2021 Nyhet

Tillsammans skapar vi världens bästa tjänster

Social- och hälsovårdsreformen är en av de största tjänste- och förvaltningsreformerna i Finlands historia. I och med reformen överförs social-, hälso- och räddningstjänsterna från…