Sök


Företagarföreningarna i Österbotten vill lämna tidigare års konflikter bakom sig och jobba tillsammans med gemensamma krafter

Bild: Mikael Nybacka

På ett styrelsemöte tisdagen 5.3.2019 beslöt styrelsen för Österbottens Företagarförening med rösterna 7-2 att lägga ner intressebevakningen och ansluta sig till Företagarna i Finland. En avsiktsförklaring, som är första steget till ett enat företagarfält i hela Österbotten, undertecknades nästa dag i Vasa.

- Efter att vår vd Mikael Nyström slutade i december kom det från våra medlemmar en förfrågan om man kunde inleda ett samarbete med Företagarna i Finland istället för att anställa en ny vd. Vi började undersöka saken och det visade sig att majoriteten ville ha en stark gemensam organisation, berättar Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening.

Österbottens Företagarförening fortsätter som understödsförening

Österbottens Företagarförening fortsätter verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen. Samtliga cirka 720 medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar.

De praktiska arrangemangen ska genomföras under våren och till slutet av året beräknas medlemmarna ha hittat nya föreningar. Företagarna i Finland har lokala föreningar i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Även Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är nöjd över att österbottningarna väljer att skaka hand och glömma det groll som varit. – Det är ett bra och historiskt beslut. De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer. Det betyder starkare intressebevakning och större inflytande. Oberoende av vilken lokalförening de svenskspråkiga företagarna väljer kommer vi att stärka samarbetet och nätverket och se till att de svenskspråkiga företagarnas röst hörs, lovar Pentikäinen.

Planerna klarnar under april

Styrelsemedlemmarna inom Österbottens Företagarförening och förtroendevalda och tjänstemän inom Företagarna i Finland ger sig i april ut för att träffa företagare från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

Information, kaffe och tilltugg utlovas på följande orter:

  • Tisdag 2.4. Nykarleby / Vörå, Plats: Juthbacka Herrgård, 66900 Nykarleby, klockan 18.00
  • Torsdag 4.4. Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Plats: Strandis, Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo, klockan 18.00
  • Tisdag 16.4. Malax / Korsnäs, Plats: Lunchdisken, Köpingsvägen 10, 66100 Malax, klockan 18.00
  • Tisdag 23.4. Korsholm / Vasa, Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, 65610 Korsholm, klockan 18.00
  • Måndag 29.4. Kristinestad / Kaskö, Plats: Jungmann, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad, klockan 18.00

Anmäl dig till     eller     så vi vet hur mycket kaffe vi skall koka.

Lyssnar på företagarna

Planen är att Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli. Efter det tar Företagarna i Finland över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader.

– Vi vill lyssna på företagarna och höra deras önskemål, säger Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.

Tanken är att svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagare.

Tilläggsuppgifter:

Ingemar Tåg, +358 50 414 5060,                  

Hippi Hovi, +358 50 551 3995,  

Oy Trans-Hjorth Ab är Korsholm Företagares val till Årets Företagare

 

 

Stefan Hjorth, ägaren till Oy Trans-Hjorth Ab, grundade sitt första företag år 1993. Han köpte då en begagnad grusbil. År 1994 grundades aktiebolaget Oy Trans-Hjorth Ab av bröderna Stefan, Christian och Tomas Hjorth. De körde då långtradare i Finland, Sverige och Norge.

 

23.08.1999 fick bolaget uppdrag att börja tanka flygplanen vid Vasa flygfält. De skötte även om snöplogningen vid flygfältet, och satt också i säkerhetskontrollen.

 

Den 1.1.2003 tog bolaget över stationen vid Fladan. Några år senare delade bröderna på sig och Tomas övertog arbetet vid flygfältet, Christian fortsatte med grustransporten och Stefan tog hand om stationen vid Fladan.

 

År 2007 köpte Stefan sin första tankbil. Idag finns det två tankbilar i företaget, med en anställd chaufför och Stefan kör själv den andra bilen när det blir bråttom. Med tankbilen hämtar chauffören bränslet till stationen. Förutom vanlig stationsverksamhet levererar företaget brännolja till privatpersoner, företagare och bönder.

 

Stefan är mycket mån om sina kunder och lovar inget som han inte kan hålla. Bönderna har även specialförmåner i företaget, de kan fylla sina tankar på sommaren och efter trösksäsongen på hösten sker betalningen. Kunderna finns runt om i kommunen plus de närliggande kommunerna till Korsholm.

 

Många har förutspått att stationen vid Fladan skulle bli tvungen att stängas ner, speciellt då motorvägen byggdes, eller då ABC stationen kom till. Men med stadigt kundunderlag och bra service har stationen istället växt och omfattande renoveringar har utförts de senaste åren. All teknik är förnyad med nya tankar, pumpar och rör. Stationen har också en modern biltvätt och ca 25 hyresvagnar.

 

Vid stationen har Stefan 3 personer anställda, plus några inhoppare.

ST1 Fladan hör till en av de St1 stationer som har högst bränsleförsäljning i hela landet.

 

Stefan Hjort sitter även med i styrelsen för ST1 kauppiaat och Suomen bensiininkauppiaitten liitto.

Företagarparet Michael och Pernilla Ekman Årets Företagare i Regionen, Jonna Kovala Årets Ensamföretagare

Kust-Österbottens Företagare har valt Michael och Pernilla Ekman (Oy Vaasan Joutsen Ab) till årets företagare i regionen. Företaget är känt framför allt för restaurangbåten Faros och dess terrass. Företagarparet tog emot priset under den traditionella festen som ordnades i Vasa på lördagskvällen.

Faros är ett gammalt fyrskepp som kom till Vasa 1989 och har sedan dess fungerat som restaurangbåt. Efter en omfattande renovering slog Faros Restaurant Ship i maj 2013 upp dörrarna till en förnyad restaurang. Samtidigt invigdes en av Vasas största terrasser med upp till 300 platser.

Sommaren 2018 expanderade Faros och den nya matsalen FYR, med fönster från golv till tak, öppnades. Den nya byggnaden inhyser även glassbaren Faros Ice, som bjuder på inhemsk gelato. Den nya matsalen och den förnyade terrassen har öppnat nya möjligheter för Michael och Pernilla att ordna happenings, privata tillställningar och fester. Inte undra på att många Vasabor pratar om ett sommarvardagsrum för alla.

Kust-Österbottens Företagare vill lyfta fram företagets vilja att växa. Enligt ordförande Mikael Fredman är Oy Vaasan Joutsen Ab ett exemplariskt företag inom hela Österbotten då det gäller tillväxtattityd.

  • Vi uppmuntrar alltid små och medelstora företag att söka tillväxt och det har Michael och Pernilla gjort med strålande resultat, säger Fredman.

Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens Företagare, lyfter fram företagets aktivitet på sociala medier.

  • I dag är sociala medier en viktig byggsten för många framgångsrika företag inom restaurangbranschen. Michael och Pernilla har valt att låta en duktig samarbetspartner sköta Faros marknadsföring i sociala medier och bloggar. Det har medfört att företagarparet bättre kan koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga smakupplevelser och service, konstaterar Hovi.

Årets ensamföretagare är Jonna Kovala som grundade Salon Celine redan under studietiden. Hon drev företaget som bisyssla efter avslutade kosmetologstudier. Företagets omsättning växte sakta men säkert, vilket fick Jonna att ta steget fullt ut och bli företagare på heltid.

Jonna ville ha ”flera ben att stå på” och hennes yrkesexamen i fotvård ledde till att hon för fem år tillbaka blev anlitad som fotvårdare av Vasanejdens diabetiker r.f. Kort därefter slöt hon avtal med Gamla Vasa sjukhus. Jonna samarbetar även med hälsocentralen i Lillkyrö, som är nära granne till hennes mottagningsutrymmen. I Salon Celines verksamhet ingår även hembesök hos funktionshindrade och fotvård för veteraner.

Kust-Österbottens Företagare vill uppmärksamma Jonna Kovala för en kontinuerlig uppdatering av yrkeskunskap. Maria Norrlin-Asplund, ordförande för ensamföretagarnätverket i regionföreningen, anser att Jonna är ett utsökt exempel på hur utbildning och en ständig utveckling av yrkesfärdigheter leder till en ökad kundbelåtenhet och lönsamhet.

  • I dagens läge jobbar långt över hälften av Finlands företagare som ensamföretagare. Satsningen på ensamföretagarna och deras välmående ger nationalekonomiska besparingar, konstaterar NorrlinAsplund.