Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korsholms Företagare

Korsholms företagare är en flerspråkig företagarförening som arbetar för att bevaka medlemmarnas intressen och förbättra förutsättningarna för företagande i Korsholm. Föreningen samarbetar med regionorganisationen Kust-Österbottens Företagare samt med lokalföreningarna Vasa Företagare, Vähänkyrön Yrittäjät, Malax Företagare, Korsnäs Företagare och Vörå Företagare.

Korsholms Företagare sköter om intressebevakningen på lokal nivå genom att bjuda in kommunrepresentanter till styrelsemöten och med en styrelsemedlem som är invald i kommunens näringslivsråd (ordförande Maria Norrlin-Asplund invald för år 2019-2020). Under 2021 vill vi satsa ytterligare på att förstärka samarbetet med kommunens tjänstemän och politiker, särskilt med avseende på upphandlingar som innebär en stor möjlighet för många företagare. Vi strävar därför efter att intensifiera samarbetet med personer som ansvarar för upphandlingarna i kommunerna.

Kust-Österbottens Företagare sköter om intressebevakningen på regional nivå och Företagarna i Finland har hand om intressebevakningen på nationell nivå.

Lokalföreningen Korsholms Företagare ordnar verksamhet som strävar efter att ge företagarna viktig och aktuell information om företagandet, främja nätverkandet, förbättra arbetsförmågan, öka välbefinnandet och ordna olika evenemang. Lokalföreningens medlemmar är även välkomna att delta i de program som Kust-Österbottens Företagare ordnar såväl som regionorganisationens övriga lokalföreningars evenemang. Vi stöder och arbetar för Korsholms kommuns tanke om att göra kommunen till den företagsvänligaste kommunen i Finland. Vi vill öka medlemsantalet och fokuserar på medlemsnöjdheten. Vi finns till för våra medlemmar och vill att våra medlemmar ska kunna kontakta oss i alla frågor med låg tröskel.

Evenemang 2021 (i mån av möjlighet)

Lunchträffar i samråd med Korsholms Kommun och näringslivsrådet. En eller ett par styrelsemedlemmar deltar och deltagarna kan framföra sina önskemål på program, funderingar eller åsikter i anknytning till företagandet i kommunen. 

I mars ordnas en kommunalvalstillställning med fokus på företagsfrågor och då används Företagarna i Finlands kommunalvalsprogram och vid behov även programmet för landskapsval.

På våren planeras den årliga företagarkryssningen till Umeå enligt samma lyckade koncept som år 2015-2019. Kryssningen ordnas i samarbete med Kust-Österbottens företagare och medlemsföretaget Ingves & Svanbäck.

På våren planeras även en friluftsdag för medlemmarna med familjer.

I samband med årsmötet arrangeras en programpunkt för medlemmarna.

I höst planeras genomförandet av konjaksresan till Frankrike, som inte blev av hösten 2020, i samarbete med resebyrån Ingves & Svanbäck.

Korsholms Företagare deltar även i den årliga företagarfesten som Kust-Österbottens Företagare årligen ordnar på hösten. Korsholms Företagare delar vartannat år (jämna år) ut årets företagarpris till ett företag bland sina medlemmar och vartannat år väljer Korsholms Kommun i samråd med näringslivsrådet (ojämna år) ut en företagare bland alla företag i kommunen. Priset delas ut varje år under företagarfesten.

Lokalföreningens medlemmar är även välkomna att delta i de program som Kust-Österbottens Företagare ordnar såväl som regionorganisationens övriga lokalföreningars evenemang. Vi jobbar aktivt med att bjuda in medlemmarna till våra evenemang samt med att värva nya medlemmar.

Korsholms Företagare informerar om sina träffar, evenemang och andra frågor som är aktuella för företagarna på föreningens hemsida: https://www.yrittajat.fi/rannikko-pohjanmaan-yrittajat/mustasaaren-yritt..., samt på föreningens Facebooksida. Lokalföreningen samarbetar även med Korsholms Tidning samt strävar efter synlighet i områdets andra tidningar. KÖF:s nyhetsbrev som sänds ut varje månad till medlemmarnas e-post informerar även om lokala evenemang, samt regionala händelser och evenemang.

Mera information:

Ordförande: 

Maria Norrlin-Asplund, info (at) celma.fi, tfn 050 5555 226