Sök

Goda råd och en kopp kaffe - VASEK 15 år i Korsnäs

VASEK fyller 15 år i augusti och firar i arbetets tecken genom att arrangera en evenemangsserie för företagare i samarbete med kommunerna och företagarföreningarna. Välkommen och lyssna på experternas anföranden om aktuella ärenden – vi bjuder även på en kopp kaffe! Programmet för varje ort är något annorlunda, så du är hjärtligt välkommen även till något annat evenemang än den som arrangeras i din kommun. Vi har en liten gåva till alla som deltar!

6.9. i Korsnäs, före detta KKC:s utrymmen, kl. 17.30–20.00


- Fem steg för att få GDPR under kontroll, Tobias Björkström, DKCO
- Offentlig upphandling- hur kan små lokala företag nå framgång i upphandlingar? Nathalie Myrskog, DKCO
- Presentation av KKC:s lediga utrymmen

Anmäl dig här >>

Vem är Årets Ensamföretagare 2018 i Kust-Österbotten?

Vem anser du att förtjänar priset i år?

För andra året i rad kan vem som helst föreslå en ensamföretagare som är värd utnämningen.

Kriterierna är följande:

Ensamföretagaren har varit verksam i minst tre år.

Ensamföretagaren är medlem i föreningen och har inga anställda arbetstagare.

Ensamföretagaren har bidragit positivt till ortens utveckling genom att t.ex. höja servicenivån, göra näringslivsstrukturen mångsidigare eller med sitt eget exempel uppmuntrat till företagsverksamhet.   

Ensamföretagaren bedriver en lönsam företagsverksamhet.

Skicka ditt förslag inom september till adressen hippi.hovi@yrittajat.fi

Vinnaren väljs av styrgruppen för ensamföretagarnas nätverk inom Kust-Österbottens Företagare. Årets ensamföretagare premieras på Årets Företagarfest som äger rum på restaurang Strampen i Vasa lördagen den 10.11.2018.