Sök


Företagarkväll i Korsnäs måndagen 9.9.

Datum: 09.09.2019 17:00 — 21:00

Plats: Korsnäsgården, Vikingvägen 9

I programmet:

Suvi Markko, Dermoshop: Om e-handel - "Företagare, våga visa känslor"

Mikko Ollikainen: Unga företagare - vad lockar och drar?

Anders Norrback: Landsbygdsföretagarnas möjligheter och utmaningar

Vi börjar med sallad och korv från grillen kl. 17.00. Programmet börjar kl. 17.30.

Vänligen anmäl dig senast 5.9.  här

Välkomna!

I samarbete: VASEK, Korsnäs Företagare, Korsnäs kommun

Företagarträff på Stenbrytaren i Korsnäs 10.4.

Kom med och lär dig mera om marknadsföring, webhandel och cirkulär ekonomi.

På programmet:

Thomas Ramstedt från Polkuped berättar om marknadsföringskanalerJoakim Östman från Agrolink delar med sig sina erfarenheter om webhandel och websidorGöran Östberg från VASEK berättar om hur Cirkulär Ekonomi kan bli en framgångssaga i Österbotten

Även kommundirektör Christina Båssar och Kjell Nydahl från VASEK medverkar i evenemanget.

Servering i form av kaffe och paj.

Välkommen!

Företagarföreningarna i Österbotten vill lämna tidigare års konflikter bakom sig och jobba tillsammans med gemensamma krafter

Bild: Mikael Nybacka

På ett styrelsemöte tisdagen 5.3.2019 beslöt styrelsen för Österbottens Företagarförening med rösterna 7-2 att lägga ner intressebevakningen och ansluta sig till Företagarna i Finland. En avsiktsförklaring, som är första steget till ett enat företagarfält i hela Österbotten, undertecknades nästa dag i Vasa.

- Efter att vår vd Mikael Nyström slutade i december kom det från våra medlemmar en förfrågan om man kunde inleda ett samarbete med Företagarna i Finland istället för att anställa en ny vd. Vi började undersöka saken och det visade sig att majoriteten ville ha en stark gemensam organisation, berättar Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening.

Österbottens Företagarförening fortsätter som understödsförening

Österbottens Företagarförening fortsätter verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen. Samtliga cirka 720 medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar.

De praktiska arrangemangen ska genomföras under våren och till slutet av året beräknas medlemmarna ha hittat nya föreningar. Företagarna i Finland har lokala föreningar i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Även Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är nöjd över att österbottningarna väljer att skaka hand och glömma det groll som varit. – Det är ett bra och historiskt beslut. De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer. Det betyder starkare intressebevakning och större inflytande. Oberoende av vilken lokalförening de svenskspråkiga företagarna väljer kommer vi att stärka samarbetet och nätverket och se till att de svenskspråkiga företagarnas röst hörs, lovar Pentikäinen.

Planerna klarnar under april

Styrelsemedlemmarna inom Österbottens Företagarförening och förtroendevalda och tjänstemän inom Företagarna i Finland ger sig i april ut för att träffa företagare från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

Information, kaffe och tilltugg utlovas på följande orter:

  • Tisdag 2.4. Nykarleby / Vörå, Plats: Juthbacka Herrgård, 66900 Nykarleby, klockan 18.00
  • Torsdag 4.4. Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Plats: Strandis, Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo, klockan 18.00
  • Tisdag 16.4. Malax / Korsnäs, Plats: Lunchdisken, Köpingsvägen 10, 66100 Malax, klockan 18.00
  • Tisdag 23.4. Korsholm / Vasa, Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, 65610 Korsholm, klockan 18.00
  • Måndag 29.4. Kristinestad / Kaskö, Plats: Jungmann, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad, klockan 18.00

Anmäl dig till     eller     så vi vet hur mycket kaffe vi skall koka.

Lyssnar på företagarna

Planen är att Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli. Efter det tar Företagarna i Finland över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader.

– Vi vill lyssna på företagarna och höra deras önskemål, säger Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.

Tanken är att svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagare.

Tilläggsuppgifter:

Ingemar Tåg, +358 50 414 5060,                 

Hippi Hovi, +358 50 551 3995,

Korsnäs Bokföringsbyrå är Årets företag i Korsnäs 2018 

Årets företagarpris går till familjeföretaget Korsnäs Bokföringsbyrå, Ky L. Enberg Kb. Korsnäs Bokföringsbyrå är ett stabilt företag, som månar om sina kunder och erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom ekonomiförvaltning till företagen i Korsnäs med omnejd.

Företaget grundades av Leif Enberg 1974, medan han studerade vid Handelshögskolan i Åbo. Idag efter över 40 år som företagare, driver han fortfarande sin bokföringsbyrå, där halva personalen är familjemedlemmar och andra hälften är utomstående anställda. Företaget sysselsätter sex personer. Personalen jobbar alla som jämbördiga kollegor och utgör ett sammansvetsat team, vars mångsidiga kunnande är företagets viktigaste resurs.

Bokföringsbyrån har specialiserat sig på företagskunder och erbjuder tjänster inom bokföring, löneräkning, fakturering, bolagsärenden, företagsrådgivning och företagsaffärer. Kunderna kommer i huvudsak från Vasa, Malax, Korsnäs och Närpes. Företaget är idag den största bokföringsbyrån i Korsnäsnejden.

Företagets kontor finns på Sandviksvägen i Molpe, men det har inte alltid varit så. Det första kontoret inreddes i Molpe skola i början av 1980-talet. Under åren har företaget haft kontor på olika ställen i Molpe. På 1980- och 90-talet hade företaget kontor på tre ställen: i Molpe, Korsnäs och Vasa. Men omkring år 2000 koncentrerades verksamheten till Molpe och där trivs man utmärkt i en renoverad uthuslänga, som tidigare fungerade som fähus och hölada.

Branschen har ändrats mycket sedan de första boksluten gjordes. Den första tiden gjordes alla anteckningar för hand i kontoböcker. Alla summor skulle räknas och avstämmas manuellt. Företaget hörde emellertid till föregångarna i branschen och skaffade sina första Commodore-datorer för verksamheten i början på 1980-talet. Dataparken har utvecklats med åren och numera sker det mesta digitalt. Säkerhetskraven bara ökar och tillförlitliga brandmurar, backupsystem och tillräckliga säkerhetsrutiner är ett måste. Digital bokföring finns idag, men bland småföretagen är dock vanliga pappersverifikat mycket vanliga ännu, medan digitaliseringen framskrider snabbare i större företag. Det papperslösa samhället är ett bra mål, men det är en god bit dit.

Verksamheten bygger långt på ett förtroende mellan kunden och teamet. Konkurrens finns, men kundomsättningen är jämförelsevis låg. De flesta nya kunder som tillkommer är helt nya företag. Tempot har blivit snabbare med åren. Kunderna har även blivit mer engagerade och kundkontakterna har blivit allt tätare. Man följer uppverksamheten under hela året, vid behov på månatlig basis. Uppgifterna blir allt mer krävande och avancerade. Företagen verkar inom alla möjliga branscher och sysslar även allt mer med internationell verksamhet, vilket kräver ny kompetens.

Bokföringsbyråns största utmaning är att hela tiden hänga med i utvecklingen. Bokföringsbranschen är en bransch i ständig utveckling. Lagstiftningen och praxisen förändras och uppdateras hela tiden. Skattemyndigheterna fortsätter att flytta över verksamhet och ansvar på kunderna/företagen. Den digitala utvecklingen kräver också sitt.

Samhällsmässigt hoppas Leif Enberg på en attitydförändring gällande företagsamheten i nejden. Intresset att grunda nya företag är rätt lågt för tillfället och det krävs ordentliga satsningar för att få nya företagare i kommunen. Ett företagshotell har varit länge på tapeten i regionen och den idén borde fortsättningsvis genomföras. Kurscentrets omvandling till företagscentrum är ett tecken på att företagsutrymmen behövs och ett företagshotell kunde bli nästa sporre. Det lokala näringslivet håller lokalsamhället i gång. Satsningarna på ung företagsamhet är något Leif Enberg tror på.

Förutom Korsnäs Bokföringsbyrå är Leif Enberg dessutom delägare i Oy Mapromec Ab med verksamhet i Smedsby, men det är en annan historia.

Text och bild: Kenth Nedergård

Jonas Lundvall är Årets Nyföretagare i Korsnäs 2018 

Korsnäs företagares pris till årets nyföretagare 2018 går till en positiv ny företagare som gillar att arbeta och tror på en framtid i Korsnäs – Jonas Lundvall i Bjurbäck, som blev företagare för knappt två år sedan. Byggnadsarbete har han hållit på med ända sedan han fick sin utbildning vid YA år 2005. 

Jonas Bygg erbjuder i första hand alla typer av byggnadstjänster; från husbyggnad till montering av köksutrustningar och alla typer av renoveringsuppdrag. Men eftersom Jonas även är intresserad av motorer, erbjuder han även verkstadstjänster för alla slags motorer. Dem tar han hand om antingen hemma i verkstaden eller åker ut till kunden i sin specialinredda firmabil.

Jonas har hunnit prova på flera olika jobb, både i Finland och i Sverige, innan han blev företagare. Som anställd har han flyttat hus undan Botniabanan i Umeå, byggt båtar i Malax och sysslat med olika bygguppdrag. Men de senaste årens permitteringar under vinterhalvåret gjorde honom frustrerad.

Det fanns hur mycket jobb som helst i närområdet, bara man var beredd att jobba med olika saker, konstaterade han.

Han startade upp sitt enmansföretag som enskild näringsidkare i maj 2017 och började åta sig diverse olika uppdrag. I januari 2018 ombildades firman till ett aktiebolag, Jonas Bygg Ab, och nu jobbar han i flera skift. Dagtid blir det oftast bygguppdrag, medan kvällarna och helgerna viks åt olika reparationer av motorer och maskiner

Jonas trivs med att vara egenföretagare, men samarbetar gärna med andra småföretag.

Vi har ett bra kontaktnät i närområdet, där det finns olika hantverkare, som var och en gör det som de är bäst på. Ibland är det jag som behöver hjälp, ibland är det någon som jag kan hjälpa.

Själv undviker Jonas elinstallationer, våtrumsarbeten och muraruppdrag, eftersom han vet att han har kollegor, som sköter det mer effektivt än han.

Som egenföretagare än man fri och får ställa arbetstiden själv. Ibland börjar man tidigt eller slutar sent. Ledigt kan man ofta ta när det behövs bara man planerar bra. Och att få arbeta utomhus är det bästa som finns.

VASEK har varit ett bra stöd för den unga företagaren. Hjälpen och rådgivningen är aldrig långt borta.

Att bli företagare är inget stort steg om intresset finns. Arbete finns i överflöd, bara man är beredd att arbeta, hälsar han åt andra ungdomar, som funderar på vad de ska göra.

Något som det håller på att bli brist på är duktiga hantverkare. Speciellt på målar- och murarsidan skulle det behövas en ny generation i Korsnäsbygden.

Specialintresset med bilar och motorer syns bland annat genom hans röda Ford Mustang, som totalrenoverats två gånger sedan inköpet 2005. Han har också totalrenoverat en Volvo BM Buster traktor från 1967 och installerat en turbo. Den första bil han fixade var en Volvo Amazon från 1969, så han verkar ha en speciell känsla för sextiotalsfordon.

Han har en förstående fru Patricia, som är delägare och medverkar aktivt i företaget, främst genom att sköta allt pappersarbete, vid sidan av sitt jobb som skolgångsbiträde åt kommunen. Familjen har även två små barn och än så länge fungerar kombinationen med företag och familj utan bekymmer. Extrahjälp finns dock att få i närområdet vid behov.

Text och bild: Kenth Nedergård

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar är årets YES-Agent

YES-nätverket beviljar erkännandet aktörer som aktivt deltar i arbetet med att utveckla företagsamhetsfostran, skapa nya nätverk och bygga upp samarbetet mellan skola och näringsliv.

– Tillsammans med rektorerna i Korsnäs kommun har Båssar varit ett stort stöd i utvecklandet av företagsamhetsfostran, säger Inger Aaltonen, YES Österbottens regionchef.

Läs mera >>