Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Stora Skattedagen 2021

Stora Skattedagen 2021

Datum

14.1.2021 | 9:00 - 13:00

Plats

Online

Pris

110 €, priset inkluderar moms.

Välkommen på den traditionella Stora Skattedagen 2021 

Program (Tiderna är flexibla. Vi har tre korta pauser vid lämpliga tidpunkter)

9.00  Öppningsord - Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare

9.05  Aktuellt om bokföring - Ida Bäckström & Christoffer Granholm, Ernst & Young

 • Bokföringsnämndens utlåtande
 • Hantering av coronastöd i bokföringen
 • Kapitalisering av bolag

9.50  Konkurrensklausul i arbetsavtal & wisthleblower direktivet - Ilkka Puikkonen, Ernst & Young

10.10 Förebyggande och hantering av finansiella utmaningar – Jannica Boucht, KPMG

 • Om riskhantering inom bolag: ansvar & organisering, identifiering & hantering av risker
 • God avtalshantering
 • Olika sätt att hantera finansiella utmaningar
 • Likvidation, företagssanering och konkurs

11.15 Aktuellt om beskattningen - Christian Björkman, KPMG

 • Ny lagstiftning, anvisningar och rättspraxis

11.55 Aktuellt om moms – Andreas Johansson, KPMG

 • E-handel och moms 1.7.2021
 • Senaste rätts- och skattepraxis
 • Nya och uppdaterade anvisningar

12.35 Praktiska arrangemang kring rapportering till myndighet - Christoffer Granholm, Ernst & Young

 • Momsbelåning & Betalningsarrangemang med skatteförvaltningen
 • Att tänka på då Suomi.fi fullmakter ersatt Katsokoderna helt och hållet
 • Elektroniska underskrifter

Anmäl dig här!