Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Undantagstillstånd podcastserien behandlar coronakrisen ur ett företagarperspektiv

Undantagstillstånd är en ny podcast- och radioserie som produceras av Kust-Österbottens Företagare, VASEK och Radio Vasa. Serien behandlar coronakrisen ur ett företagarperspektiv. Ratta in din radio på frekvensen 99,5 MHz eller lyssna på serien via VASEKs SoundCloud. Avsnitten görs på både svenska och finska. Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare är redaktör för Undantagstillstånd podcastserien 

 • I seriens första svenskspråkiga avsnitt berättar vd Stefan Råback om VASEKs verksamhet under det rådande corona-undantagstillståndet. Han talar också om hur VASEKs företagstjänster har ändrats samt vad annat VASEK kan hjälpa företagen med. Hela regionens nätverk av företagstjänster har också en viktig roll, för tillsammans och i samarbete kommer vi att klara oss.

      Lyssna på seriens första svenskspråkiga avsnitt här

 • I seriens andra svenskspråkiga avsnitt listar Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster vid VASEK, åtgärder som företagaren borde göra             omedelbart ifall företagets ekonomiska läge är svårt. Kjell berättar också vilka olika stöd som finns tillgängliga och hur man söker dem.

      Lyssna på seriens andra svenskspråkiga avsnitt här

 • I seriens tredje svenskspråkiga avsnitt berättar Göran Östberg om Innomatch-tjänsten och hur den hjälper regionens företag att genom  samarbete och kreativitet hitta nya lösningar som hjälper regionen, andra företag och kanske hela Finland med koronasituationen.

     Lyssna på seriens tredje svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens fjärde svenskspråkiga avsnitt berättar Tommi Virkama om stödet för ensamföretagare. Vem kan ansöka om stödet? Vilka kriterier ställs på den som ansöker? Var hittar man ansökningsblanketten? Var hittar man mera information?  Alla dessa och många fler frågetecken rätas ut.

     Lyssna på seriens fjärde svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens femte svenskspråkiga avsnitt berättar Henrik Broman om Östebottens NTM-centralens stöd åt företagare som drabbats av coronakrisen. Vem kan få stöd? Vad är det för skillnad mellan lägesanalys och utvecklingsåtgärder? Avgör kvalitén på ansökningarna vem som får stöd? Detta och mycket mera får du svar på av Henrik Broman som haft bråda veckor i april. 

     Lyssna på seriens femte svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens sjätte svenskspråkiga avsnitt berättar Anne Salovaara-Kero från Österbottens kriscentrum VALO om vilka stödformer som finns till buds för att mentalt klara coronakrisen. Anne berättar också om hur det är att fatta beslut som kommunpolitiker den rådande situationen. 

      Lyssna på seriens sjätte svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens sjunde svenskspråkiga avsnitt ger Kristian Schrey, som är verkställande direktör för Viexpo, goda råd för företag som funderar internationell företagsverksamhet. Vad borde man göra nu? Vågar man förbereda sig inför höstens mässevenemang? Hur kan man förbereda sig inför kommande öppningar av landsgränserna? Detta och mycket mera får du svar på då du klickar på länken nedan.

      Lyssna på seriens sjunde svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens åttonde svenskspråkiga avsnitt berättar VASEKs företagsrådgivare Olav Nylund om läget angående stödet för ensamföretagare, antalet inkomna ansökningar och om hur snabbt behandlingen av ansökningarna har gått. Vad har varit den största stötestenen med ansökningarna?Vilka dokument saknas ofta? Vilka är de vanligaste frågorna? Hur kan man förbereda sig? Detta och mycket mera får du svar på då du klickar på länken nedan.

      Lyssna på seriens åttonde svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens nionde svenskspråkiga avsnitt diskuterar landskapsdirektör Kaj Suomela med Hippi Hovi om hur Österbotten kommer att klara sig ur coronakrisen och hur det nya normala  kommer att se ut i Österbotten. Detta och mycket mera får du svar på då du klickar på länken nedan.

      Lyssna på seriens nionde svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens tionde svenskspråkiga avsnitt ger servicedirektör Juha Nummela från TE-byrån företagare råd om permitteringar och företagarnas arbetsmarknadsstöd som nu – i och med coronakrisen – är ett alternativ  att tackla svårigheter.. han belyser givetvis även sysselsättningssituationen i landskapet.

      Lyssna på seriens tionde svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens elfte svenskspråkiga avsnitt berättar VASEKs företagsrådgivare Kenneth Dalkvist  om situationen beträffande stödet för egenföretagare i Vasaregionen. Stödet har ansökts livligt, men ännu hinner du lämna in din ansökan. I den senare delen berättar Björn Kjerulf från Vaasa Factoring om hur factoringtjänster kan hjälpa företag.

      Lyssna på seriens elfte svenskspråkiga avsnitt här.

 • I seriens tolfte svenskspråkiga avsnitt gör VASEKs vd Stefan Råback en sammanfattning av de gångna coronamånaderna? Vilka är de största orosmomenterna hos företagen? Vad har krisen lärt oss? Och det viktigaste: Hur betjänar VASEK företagare under sommaren?

      Lyssna på seriens tolfte och sista svenskspråkiga avsnitt här.