Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kommunledningens nätseminarium 2020 Kust-Österbottens Företagares regionala del

Kust-Österbottens Företagares regionala kommunledningens seminarium 2020

Tisdag 17.11.2020, kl. 12:30 – 14:00 i Teams

Program:

Klockan 12.30 Kust-Österbottens Företagares Hippi Hovi öppnar den regionala delen

Klockan 12.35 Landskapsdirektör Kaj Suomela presenterar den regionala eftervårdsplanen, som samlar åtgärderna på ekonomin och återuppbyggnad. Frågor och diskussion

Klockan 13.00 Lägesrapport av överdirektören Timo Saari från NTM-centralen i Österbotten. Frågor och diskussion

Klockan 13.30 Företagarens syn på situationen. Frågor och diskussion

Klockan 14.00 Seminariet avslutas

Välkommen!

Anslut dig till Microsoft Teams -mötet »