Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vasa Företagare och Kust-Österbottens Företagare deltar i talkot och hjälper Vasa sjukvårdsdistrikt genom att informera företag  som har haft besök av coronasmittade personer

Vasa Företagare,  Kust-Österbottens Företagare och coranagruppen inom Vasa sjukvårdsdistrikt diskuterade denna vecka problemet  med bristande information till nejdens restaurangföretag.

Sjukvårdsdistriktets resurser har på grund av den explosionsartade coranavirusspridningen inte räckt till att informera nejdens företag. Detta har i sin tur lett till osäkerhet på ”fältet”.  Speciellt restaurangföretagarna har reagerat på den bristfälliga kommunikationen – de läste i tidningen om situationen i den egna restaurangen. Många restauranger har dragit sitt strå till stacken för att stoppa spridningen och stängt sina dörrar.

Problemet fick snabbt en lösning. Vasa Företagare / Kust-Österbottens Företagare informerar från och med i dag företagarna om smittade personer besökt företagets utrymmen. Efter att företagaren informerats delas informationen på Vasa stads hemsida på adressen vaasa.fi. På detta sätt kan även företagarna informera sina kunder direkt och delta i informationstalkot.

Både coranagruppen inom Vasa sjukvårdsdistrikt och Företagarorganisationen beklagar osäkerheten som den bristfälliga informationen orsakat. Vi skall dock komma ihåg att ingen kan beskyllas för krisen som coronapandemin orsakat. Om vi samarbetar, hjälps åt, uppmuntrar varandra och arbetar sida vid sida ska vi nog tillsammans klara situationen.