Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maria Norrlin-Asplund leder Korsholms Företagare under de två kommande åren

Maria Norrlin-Asplund återvaldes enhälligt till ordförande för Korsholms Företagare. Det bestämde föreningens höstmöte, som även klubbade även igenom handlingsplanen, budgeten och arvoden, allt enligt styrelsens förslag.

Maria Norrlin-Asplund lyfte i sitt tacktal upp kommunsamarbetet. Kommunerna har en betydande roll i förutsättningarna för våra medlemmars företagsverksamhet. Därför satsar vi stort på kommunalvalet och kommunalt påverkningsarbete.

– Vi intensifierar även samarbetet med personer som ansvarar för upphandlingarna i kommunen. Upphandlingarna är en stor möjlighet för många företagare., säger Norrlin-Asplund.

Den nya styrelsen består av Göran Burman, Tomas Bäck, Milla Eriksson, Susanne Gästgivars-Leppäaho, Christian Hjort, Maria Karp, Rolle Mattbäck, Patricia Nedergård, Elisa Puska, Kim Salonen och Micael Westerholm.

Korsholms Företagare är den snabbast växande företagrföreningen på Kust-Österbottens Företagares område. Lokalföreningen har närmare 240 medlemmar.

Norrlin-Asplund hoppas att företagarna i Korsholm tar aktivt kontakt med henne och styrelsemedlemmarna.

– Vi vill via våra evenemang erbjuda våra medlemmar möjligheter att bygga större nätverk som främjar affärsverksamheten