Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Björn Helsing återvaldes till ordförande för Vörå Företagare

Vörå Företagare gav enhälligt Björn Helsing förnyat förtroende under höstmötet 18.11. Han leder föreningen, som är en av Kust-Österbottens Företagares sex lokalföreningar, under de kommande åren tillsammans med en styrelse som består av Anders Bergman, Carina Dalkarl-Wikström, Mathias Heinull, Sebastian Helsing, Kurt Häggman, Kenneth Lassus, Ann-Sofie Lindgård och Katinka Lundqvist.

Vörå Företagare har under verksamhetsåret 2020 ökat sitt medlemsantal med cirka 60 medlemmar. En stor orsak enligt Björn Helsing är att företagarna i nejden har fått upp ögonen för föreningen och dess verksamhet.  Föreningen erbjuder via evenemang sina medlemmar och samarbetspartners möjligheter att bygga större nätverk som främjar affärsverksamheten. Vörå Företagare har under verksamhetsåret även intensifierat sitt samarbete med kommunen.

Föreningen har under året även fått ett tjugotal medlemmar från grannkommunen Nykarleby. Därför valde Vörå Företagare att i år ordna sitt höstmöte i Nykarlebyföretagaets Scandic Yachts utrymmen. Samtidigt passade höstmötets deltagare på att bekaanta sig med båtvarvet långa traditioner.