Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Göran Östberg fick förnyat förtroende i Korsnäs

Göran Östberg fick förnyat förtroende då Korsnäs företagare ordnade höstmöte i nyöppnade Bistro Korsnäs 26.11. Han leder Korsnäs Företagare under kommande år tillsammans med en styrelse som består av Mirza Hodiz, Carina Lagerström, Thomas Ramstedt, Johan Svartgrund, Kenneth Vestberg, Agneta Vesterback, Katarina Westerlund och Johan Östling. 

Korsnäs Företagare har under verksamhetsåret ökat sitt medlemsantal och ser med tilltro på framtiden, trots utmaningar som coronapandemin medfört. Under året har några nya företag etablerat sig i kommunen och nejdens mest kända företag, Dermoshop, provkör i dagarna en ny tvålfabrik, som  skapar ett flertal nya arbetsplatser i regionen. Föreningen har ett fungerande samarbete med kommunen och båda vurmar för en levande välmående landsbygd.