Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kust-Österbottens Företagare och Härmä Rehab & Spa ordnar en Kiila rehabilitering på svenska för företagare

Målet med KIILA-rehabiliteringen är att förbättra arbetsförmågan och möjligheten till inkomstförvärvande hos företagare. Om du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats kan du söka om en plats till rehabiliteringen.

Rehabiliteringskursen innehåller huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp,1 individuell öppenvårdsdag och 2-4 individuella besök. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för denna svenskspråkiga KIILA-kurs är:

  • En individuell Öppenvårdsdygn 16.8.2021 (1 dygn)
  • 1. Grupperioden 17 - 19.8.2021 (3 dygn)
  • 2. Grupperioden 24 - 28.1.2022 (5 dygn)
  • 3. Grupperioden 6 - 10.6.2022 (5 dygn)

Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagarna.

Egen ansökan med bilagor inlämnas senast 14.5.2021till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst.

Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering:

Ta kontakt med egen företagshälsovård. Besök din företagsläkare eller din vårdande läkare som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande.

Ansök till KIILA-rehabilitering med blankett KU101r samt KU200r.

https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KU101r.pdf

https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KU200r.pdf

Till ansökan behövs ett B-läkarintyg!

Bifoga ditt läkarutlåtande B i din ansökan, om läkaren inte redan har skickat det till FPA.

På B-utlåtandet måste framkomma:

  • vilken sjukdom eller skada du har
  • din arbets-och funktionsförmpåga och dess begränsningar
  • vilken rehabilitering din läkare rekommenderar
  • skälen till varför rehabilitering är nödvändig för dig 
  • målen för rehabiliteringen

 Rehabiliteringspenning

Du kan få rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och deltar i rehabilitering. Efter karenstiden har du rätt till rehabiliteringspenning för en rehabiliteringsdag som inklusive resor pågår minst 4 timmar eller som annars hindrar dig från att arbeta och få inkomst.  Om arbetstiden på grund av rehabiliteringen förkortas med minst 40 % av den normala dagliga arbetstiden kan du få partiell rehabiliteringspenning.

Under rehabiliteringen får man i regel antingen lön eller rehabiliteringspenning. Om du får lön under rehabiliteringstiden betalar FPA rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Om rehabiliteringspenningen är högre än lönen betalas skillnaden till dig. Om du inte är anställd eller din arbetsgivare inte betalar lön under rehabiliteringen, betalar FPA rehabiliteringspenningen till dig.

Du får reseersättning

enligt det billigaste färdsättet för de kostnader som överskrider självriskandelen.

Det billigaste färdsättet är i regel ett allmänt färdmedel, t.ex. buss eller tåg. Om du inte kan använda dig av allmänna färdmedel på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser kan du få ersättning enligt användning av t.ex. egen bil eller taxi.

För varje resa betalar du en självriskandel på högst 25 euro.

Övrig info

Rehabiliteringen är kostnadsfri o det ingår helpensiopn under vistelsen i Härmä! Dagsprogrammet pågår ca kl 8-16  och hotellrum ingår. Fri tillgång till spa avdelning och gym. Till slutet av juni betalar FPA enkelrum till alla ( pga covid) Man får åka hem på kvällarna om man vill! Det är tryggt att komma på rehabilitering till härmä under covid pandemin. Användning av munskydd rekommenderas. Grupperna hålls åtskilt och man håller avstånd i restaurangen o övriga utrymmen.

Här finns ännu  ingående info om hur man söker:

https://www.kela.fi/web/sv/yrkesinriktad-rehabilitering-sa-har-ansoker-du  

Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i e-tjänsten.   Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som platsbokning och betalningsförbindelse. Beslutet skickas också för kännedom till den läkare som rekommenderat rehabilitering för dig. Tveka inte att ta kontakt om det finns ytterligare frågor!!

Tillägcsinformation:

Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa , tfn 050 516 0360

Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare, , tfn 050 551 3995

Läs mera här >