Sök

Kone Nygård Maskin Ky Kb Årets Företagare i Vörå

Vörå Företagare har valt Patrik Nygård till Årets Företagare. Patrik tog emot priset på Årets Företagarfest lördagen 10.11. på restaurang Strampen.

Patriks företag, Kone Nygård Maskin Ky Kb, är ett starkt växande företag som idag har etablerat sig som Vasanejdens starkaste småmaskinsföretag.  Produktutbudet är brett med marknadsledande märken. Företaget erbjuder också service och reparationer på bland annat motorsågar, röjsågar, gräsklippare och fyrhjulingar.

Vörå Företagare motiverar priset med en stark tillväxt och lyckade generationsskiften. Patriks far grundade Kone Nygård Maskin år 1961 och Patrik tog över verksamheten i början på 80-talet. Familjeföretaget planerar ett generationsskifte och under de närmaste åren kommer Simon och Jonathan Nygård att fortsätta i farfars och fars fotspår.

Företaget, som har Vörå som hemort, driver affärsverksamhet på Tegelbruksgatan i Vasa. Företaget, med 10 anställda, säljer även maskiner och reservdelar på nätet.

Företagarparet Michael och Pernilla Ekman Årets Företagare i Regionen, Jonna Kovala Årets Ensamföretagare

Kust-Österbottens Företagare har valt Michael och Pernilla Ekman (Oy Vaasan Joutsen Ab) till årets företagare i regionen. Företaget är känt framför allt för restaurangbåten Faros och dess terrass. Företagarparet tog emot priset under den traditionella festen som ordnades i Vasa på lördagskvällen.

Faros är ett gammalt fyrskepp som kom till Vasa 1989 och har sedan dess fungerat som restaurangbåt. Efter en omfattande renovering slog Faros Restaurant Ship i maj 2013 upp dörrarna till en förnyad restaurang. Samtidigt invigdes en av Vasas största terrasser med upp till 300 platser.

Sommaren 2018 expanderade Faros och den nya matsalen FYR, med fönster från golv till tak, öppnades. Den nya byggnaden inhyser även glassbaren Faros Ice, som bjuder på inhemsk gelato. Den nya matsalen och den förnyade terrassen har öppnat nya möjligheter för Michael och Pernilla att ordna happenings, privata tillställningar och fester. Inte undra på att många Vasabor pratar om ett sommarvardagsrum för alla.

Kust-Österbottens Företagare vill lyfta fram företagets vilja att växa. Enligt ordförande Mikael Fredman är Oy Vaasan Joutsen Ab ett exemplariskt företag inom hela Österbotten då det gäller tillväxtattityd.

  • Vi uppmuntrar alltid små och medelstora företag att söka tillväxt och det har Michael och Pernilla gjort med strålande resultat, säger Fredman.

Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens Företagare, lyfter fram företagets aktivitet på sociala medier.

  • I dag är sociala medier en viktig byggsten för många framgångsrika företag inom restaurangbranschen. Michael och Pernilla har valt att låta en duktig samarbetspartner sköta Faros marknadsföring i sociala medier och bloggar. Det har medfört att företagarparet bättre kan koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga smakupplevelser och service, konstaterar Hovi.

Årets ensamföretagare är Jonna Kovala som grundade Salon Celine redan under studietiden. Hon drev företaget som bisyssla efter avslutade kosmetologstudier. Företagets omsättning växte sakta men säkert, vilket fick Jonna att ta steget fullt ut och bli företagare på heltid.

Jonna ville ha ”flera ben att stå på” och hennes yrkesexamen i fotvård ledde till att hon för fem år tillbaka blev anlitad som fotvårdare av Vasanejdens diabetiker r.f. Kort därefter slöt hon avtal med Gamla Vasa sjukhus. Jonna samarbetar även med hälsocentralen i Lillkyrö, som är nära granne till hennes mottagningsutrymmen. I Salon Celines verksamhet ingår även hembesök hos funktionshindrade och fotvård för veteraner.

Kust-Österbottens Företagare vill uppmärksamma Jonna Kovala för en kontinuerlig uppdatering av yrkeskunskap. Maria Norrlin-Asplund, ordförande för ensamföretagarnätverket i regionföreningen, anser att Jonna är ett utsökt exempel på hur utbildning och en ständig utveckling av yrkesfärdigheter leder till en ökad kundbelåtenhet och lönsamhet.

  • I dagens läge jobbar långt över hälften av Finlands företagare som ensamföretagare. Satsningen på ensamföretagarna och deras välmående ger nationalekonomiska besparingar, konstaterar NorrlinAsplund.