Sök

Goda råd och en kopp kaffe - VASEK 15 år i Vörå

VASEK fyller 15 år i augusti och firar i arbetets tecken genom att arrangera en evenemangsserie för företagare i samarbete med kommunerna och företagarföreningarna. Välkommen och lyssna på experternas anföranden om aktuella ärenden – vi bjuder även på en kopp kaffe! Programmet för varje ort är något annorlunda, så du är hjärtligt välkommen även till något annat evenemang än den som arrangeras i din kommun. Vi har en liten gåva till alla som deltar!

19.9. i Vörå, kommungården, kl. 17.30–20.00

- Aktuellt från Vörå företagare, Kaj Svels, ordförande
- Stöd för utveckling och investering, Matias Smeds, NTM-centralen
- Marknadsföring via influensers, Johanna Tidström, företaget Somessa.com
- Människan - företagets viktigaste resurs. Om människorna mår bra, mår företagen bättre! Mikko Ollikainen, kommundirektör

Anmäl dig här >>