Sök

Transport av avfall organiserat av fastighetsägaren måste bevaras i avfallslagen.

Kust-Österbottens Företagare, Mellersta Österbottens Företagare och Södra Österbottens Företagare är i ett gemensamt ställningstagande oroliga över miljöministeriets planer att ta bort modellen för avfallstransport som fastighetsägaren organiserar från avfallslagen. Miljöministeriet föreslår detta i ett färskt betänkande. De tre regionföreningarna anser att transport av avfall organiserat av fastighetsägaren måste bevaras i avfallslagen.

Att uppnå nationella återvinningsmål påverkas inte av vilken transportmodell som används i varje kommun eller av vem den sköts. Däremot har det bevisats att finländarnas sorteringsvilja ökar, om den fastighetsspecifika insamlingsskyldigheten utvidgas till olika typer av förpackningsavfall.

I våra regioner har de flesta kommuner i bruk modellen där fastighetsägaren besluter om avfallshanteringen, den modell man nu har föreslagit att slopa. Vi anser det inte förnuftigt att man i Helsingfors besluter om saker som berör vår region. Dessutom tar man inte i beaktande goda erfarenheter och resultat, som man uppnått i våra kommuner när det gäller avfallshanteringen.