Sök

Vasanejden välrepresenterad i utskott och nätverk inom Företagarna i Finland

Styrelsen för Företagarna i Finland valde i dag medlemmar till sina utskott och nätverk för de kommande två åren.

Vasa Företagares Jenni Parpala leder de unga företagarnas nätverk. Styrgruppen för unga företagares nätverk har med stöd av centralförbundet i uppgift att utveckla verksamheten som riktas till unga företagare.

Maria Norrlin-Asplund från Korsholms Företagare leder i sin tur det svenskspråkiga nätverket. Hon får sällskap i styrgruppen av Vasa Företagares Anton Salmi och Kust-Österbottens Företagares Hippi Hovi. Nätverkets syfte är att förena svenskspråkiga företagare runt hela landet från olika branscher och storleksklasser. Dessutom har nätverket som mål att utveckla föreningens svenskspråkiga medlemstjänster.

Vasa Företagares Katja Rajala jobbar de kommande åren i det näringspolitiska utskottet. Näringspolitiska utskottet har som uppgift att framhäva närings- och konkurrenspolitisk diskussion, speciellt i frågor om företagsframgång samt att framställa politiska rekommendationer för att lösa dem på ett sätt som gynnar företagandet. Utskottet stöttar närings- och konkurrenspolitiska teamets intressebevakning på kommunal, regional, nationell och EU-nivå.

Satu Wivolin från Vasa Företagares fick förnyat förtroende i kompetensutskottet som främjar utvecklingen av ett företagarvänligt kunskaps- och utbildningssystem.  Utskottet jobbar för att säkra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft. Även utveckling av företagarens egna färdigheter och affärsutvecklingstjänster står på utskottets agenda.

Grattis alla invalda!