Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Nya företag grundas också mitt i krisen

Under januari-mars grundades sammanlagt 1 713 nya företag via Finlands 30 nyföretagarcentraler. Detta är tre procent mera än under samma period i fjol, då antalet nya företag var 1 659. Ivern att grunda företag var nu i förhållande till kundmängden till och med större än i fjol, eftersom antalet kunder var under detta kvartal 14 procent mindre än i fjol.

Antalet företag som grundades via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia var lite mindre än under samma tidsperiod i fjol: detta år grundades 41 företag och under fjolåret 49. Enligt Startias direktör Tommi Virkama kan minskningen av nygrundade företag förklaras med normal variering:

– Nya företag grundades i Vasaregionen under januari-mars i ganska normal takt. Det var inte förrän när restriktionsåtgärderna tagits i bruk i mitten av mars som vi lade märke till att antalet nyföretagarkunder började minska, berättar Virkama.

Nyföretagarcentralerna hjälper företagarna i krisen

När coronaepidemins effekter på företagandet blev synliga i mitten av mars, startade Nyföretagarcentralerna i Finland tillsammans med Företagarna i Finland, Kommunförbundet och Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer SEKES tjänsten Coronahjälp för företagare i din region. Nyföretagarcentralernas företagsrådgivare, som ger startrådgivning för företagare, intog med ens även rollen som hjälp och stöd i krisen för befintliga företagare.

– Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs och Startias företagsrådgivare ger råd till företagare gällande alla stödformer. VASEK behandlar även ansökningarna för ensamföretagarstödet för sina ägarkommuner, säger Virkama.

Nya företag grundas också mitt i krisen

Fastän corona har påverkat företagandet på ett exceptionellt sätt, har man inte slutat grunda företag under krisen. SUK ry har tillsammans med Patent- och registerstyrelsen uppskattat att nystartade företag skulle ha minskat med 15–25 procent i och med coronaepidemin jämfört med början av året.

– Svackan i antalet grundade företag är måttfull om man betänker hur kraftigt corona tog på företagandet. Dock finns det flera branscher där coronas effekt på produktens eller tjänstens efterfrågan är neutral eller till och med positiv. Det verkar också som att människor kan se förbi coronakrisen och inser att situationen jämnar ut sig i längden, funderar Kallama.

På Startia tog man i april emot nya kunder på distans i en lite lugnare takt än normalt.

– Vi har haft lite mindre nya kunder är normalt, men även i denna situation finns det intresse för företagande, kommenterar Virkama läget i Vasaregionen.