Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vörå Företagare

Vörå Företagare r.f. har som mål att de flesta av kommunensa företagare förenas i en egen företagarförening.  Föreningen har under de senaste åren fått många nya medlemmar vilket tyder på ett positivt bemötande och intresse från företagarnas sida eftersom de så aktivt anslutit sig.

Vörå Kommun är medlem i föreningen och kommunen har bl. a tagit initiativ till ett näringslivsråd bestående av representanter för företagarna, kommunen och VASEK.

Vörå Företagare hör till Kust-Österbottens Företagare, som jobbar för att stöda företagarna inom den egna regionen. Genom att ansluta sig till Vörå Företagare får företagaren förutom chansen att förenas och samarbeta inom en och samma lokalförening även möjligheten att vara en del av Kust-Österbottens Företagare och landsomfattande Företagarna i Finland. En stor organisation ger trygghet åt lokalföreningarna i form av högklassig service och hjälp (rådgivning, utbildning, information, förmåner, mentorsverksamhet, evenemang m.m) som man får ta del av.

Företagarföreningens uppgift är att vara ett samlande forum för den privata sektorn i Vörå-Oravais-Maxmo-området. Privatföretagsamheten förenar på ett naturligt sätt alla medlemmar, men det finns säkert önskemål och idéer bland medlemmarna som väntar på att förverkligas. En annan viktig roll för företagarföreningen är att bli en social mötesplats, ett komplement till vardagens företagande.

Alla företagare, stora som små,  är välkomna med!

Bli medlem

Anslut dig som medlem genom att klicka här. Välj Vörå Företagare som din lokalförening och därmed hör du automatiskt till Kust-Österbottens Företagare och också till Företagarna i Finland. Kust-Österbottens Företagare arrangerar olika evenemang och skolningar som är gemensamma för hela området och på de här evenemangen träffar du också företagare från andra lokalföreningar.

För mer information

Har du frågor gällande medlemskap eller annat så tag kontakt med någon i styrelsen eller med Hippi Hovi på Kust-Österbottens Företagare.