Sök


Spansk afton på Tottesunds herrgård 20.9.

Hola!

Vörå Företagare ordnar spansk afton på Tottesunds Herrgård fredagen 20.9.

Kom ut och njut av god spansk mat, dryck, underhållning och framför allt gott sällskap.

Allt detta för endast 20€/person.

Evenemanget är för företagare med avec.

Anmäl dig här och kom ut och umgås med andra företagare!

Företagarkväll i Vörå onsdagen 11.9.

Datum: onsdag, 11.09.2019 18:00 — 20:30

Plats: Kommungården i Vörå, Vöråvägen 18, sessionssalen, 2a vån.

Vi börjar med kaffe och tilltugg kl. 18.00. Programmet börjar kl. 18.30

Kommunens hälsning, Tom Holtti, vik. kommundirektör

Aktuellt från Vörå Företagare, Kaj Svels, ordf.

Företagets olika avtal, Nathalie Myrskog, advokat, DKCO

Olika stöd för företagsutveckling och -investeringar, Matias Smeds, NTM-centralen

Intervju med Josefine Wester som driver klädföretaget Dolce Vita Design

Etablerings- och företagstjänster, Företagsrådgivare Olav Nylund, VASEK och STARTIA

Vänligen anmäl dig senast 6.9. här 

Välkomna!

I samarbete: VASEK, Vörå Företagare, Vörå kommun

Företagartmingel i Vörå 3.7.

Under Vörådagarna ordnar Vörå kommun och dess näringslivsråd ett företagarmingel onsdagen den 3 juli kl. 18.00 framför kommungården i Vörå. Minglet ordnades första gången ifjol och var mycket uppskattat.

Inbjuden inspirationstalare är Dag Sandås, som är ekonomidirektör på The Switch.

Företagsminglet är till för alla företagare i Vörå kommun, oberoende av bransch, och vi bjuder även in grannkommunernas företagare. Syftet är att vi under ett par timmar kan skapa kontakter och utbyta intressanta diskussioner kring aktuella frågor under fria former.

Vi bjuder på dryck, grillat och småplock. Med tanke på matmängden ber vi er att anmäla er (max 5 personer/företag) senast 30.6.2019 via www.vora.fi/mingel

Förutom kommunens ledande förtroendevalda och tjänstemän finns bland annat representanter från VASEK och företagarföreningarna (eventuellt fler organisationer) med på minglet.

 

Vörå Företagares vårmöte i Härmä Spa

Vörå Företagare bjuder in till vårmöte 16.4.2019 klockan 18.00.

Förutom behandlingen av stadgeenliga ärenden presenterar Härmämedis Jan-Erik Hagfors anläggningen.

Han berättar även om vilka  rehabiliterings- och hälsovårdstjänster Härmä Spa har att erbjuda.

Servering.

Anmäl dig här

 

Bild: Mikael Nybacka

Företagarföreningarna i Österbotten vill lämna tidigare års konflikter bakom sig och jobba tillsammans med gemensamma krafter

På ett styrelsemöte tisdagen 5.3.2019 beslöt styrelsen för Österbottens Företagarförening med rösterna 7-2 att lägga ner intressebevakningen och ansluta sig till Företagarna i Finland. En avsiktsförklaring, som är första steget till ett enat företagarfält i hela Österbotten, undertecknades nästa dag i Vasa.

- Efter att vår vd Mikael Nyström slutade i december kom det från våra medlemmar en förfrågan om man kunde inleda ett samarbete med Företagarna i Finland istället för att anställa en ny vd. Vi började undersöka saken och det visade sig att majoriteten ville ha en stark gemensam organisation, berättar Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening.

Österbottens Företagarförening fortsätter som understödsförening

Österbottens Företagarförening fortsätter verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen. Samtliga cirka 720 medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar.

De praktiska arrangemangen ska genomföras under våren och till slutet av året beräknas medlemmarna ha hittat nya föreningar. Företagarna i Finland har lokala föreningar i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Även Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är nöjd över att österbottningarna väljer att skaka hand och glömma det groll som varit. – Det är ett bra och historiskt beslut. De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer. Det betyder starkare intressebevakning och större inflytande. Oberoende av vilken lokalförening de svenskspråkiga företagarna väljer kommer vi att stärka samarbetet och nätverket och se till att de svenskspråkiga företagarnas röst hörs, lovar Pentikäinen.

Planerna klarnar under april

Styrelsemedlemmarna inom Österbottens Företagarförening och förtroendevalda och tjänstemän inom Företagarna i Finland ger sig i april ut för att träffa företagare från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

Information, kaffe och tilltugg utlovas på följande orter:

  • Tisdag 2.4. Nykarleby / Vörå, Plats: Juthbacka Herrgård, 66900 Nykarleby, klockan 18.00
  • Torsdag 4.4. Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Plats: Strandis, Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo, klockan 18.00
  • Tisdag 16.4. Malax / Korsnäs, Plats: Lunchdisken, Köpingsvägen 10, 66100 Malax, klockan 18.00
  • Tisdag 23.4. Korsholm / Vasa, Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, 65610 Korsholm, klockan 18.00
  • Måndag 29.4. Kristinestad / Kaskö, Plats: Jungmann, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad, klockan 18.00

Anmäl dig till     eller     så vi vet hur mycket kaffe vi skall koka.

Lyssnar på företagarna

Planen är att Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli. Efter det tar Företagarna i Finland över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader.

– Vi vill lyssna på företagarna och höra deras önskemål, säger Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.

Tanken är att svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagare.

Tilläggsuppgifter:

Ingemar Tåg, +358 50 414 5060,                  

Hippi Hovi, +358 50 551 3995,  

Kone Nygård Maskin Ky Kb Årets Företagare i Vörå

Vörå Företagare har valt Patrik Nygård till Årets Företagare. Patrik tog emot priset på Årets Företagarfest lördagen 10.11. på restaurang Strampen.

Patriks företag, Kone Nygård Maskin Ky Kb, är ett starkt växande företag som idag har etablerat sig som Vasanejdens starkaste småmaskinsföretag.  Produktutbudet är brett med marknadsledande märken. Företaget erbjuder också service och reparationer på bland annat motorsågar, röjsågar, gräsklippare och fyrhjulingar.

Vörå Företagare motiverar priset med en stark tillväxt och lyckade generationsskiften. Patriks far grundade Kone Nygård Maskin år 1961 och Patrik tog över verksamheten i början på 80-talet. Familjeföretaget planerar ett generationsskifte och under de närmaste åren kommer Simon och Jonathan Nygård att fortsätta i farfars och fars fotspår.

Företaget, som har Vörå som hemort, driver affärsverksamhet på Tegelbruksgatan i Vasa. Företaget, med 10 anställda, säljer även maskiner och reservdelar på nätet.

Företagarparet Michael och Pernilla Ekman Årets Företagare i Regionen, Jonna Kovala Årets Ensamföretagare

Kust-Österbottens Företagare har valt Michael och Pernilla Ekman (Oy Vaasan Joutsen Ab) till årets företagare i regionen. Företaget är känt framför allt för restaurangbåten Faros och dess terrass. Företagarparet tog emot priset under den traditionella festen som ordnades i Vasa på lördagskvällen.

Faros är ett gammalt fyrskepp som kom till Vasa 1989 och har sedan dess fungerat som restaurangbåt. Efter en omfattande renovering slog Faros Restaurant Ship i maj 2013 upp dörrarna till en förnyad restaurang. Samtidigt invigdes en av Vasas största terrasser med upp till 300 platser.

Sommaren 2018 expanderade Faros och den nya matsalen FYR, med fönster från golv till tak, öppnades. Den nya byggnaden inhyser även glassbaren Faros Ice, som bjuder på inhemsk gelato. Den nya matsalen och den förnyade terrassen har öppnat nya möjligheter för Michael och Pernilla att ordna happenings, privata tillställningar och fester. Inte undra på att många Vasabor pratar om ett sommarvardagsrum för alla.

Kust-Österbottens Företagare vill lyfta fram företagets vilja att växa. Enligt ordförande Mikael Fredman är Oy Vaasan Joutsen Ab ett exemplariskt företag inom hela Österbotten då det gäller tillväxtattityd.

  • Vi uppmuntrar alltid små och medelstora företag att söka tillväxt och det har Michael och Pernilla gjort med strålande resultat, säger Fredman.

Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens Företagare, lyfter fram företagets aktivitet på sociala medier.

  • I dag är sociala medier en viktig byggsten för många framgångsrika företag inom restaurangbranschen. Michael och Pernilla har valt att låta en duktig samarbetspartner sköta Faros marknadsföring i sociala medier och bloggar. Det har medfört att företagarparet bättre kan koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga smakupplevelser och service, konstaterar Hovi.

Årets ensamföretagare är Jonna Kovala som grundade Salon Celine redan under studietiden. Hon drev företaget som bisyssla efter avslutade kosmetologstudier. Företagets omsättning växte sakta men säkert, vilket fick Jonna att ta steget fullt ut och bli företagare på heltid.

Jonna ville ha ”flera ben att stå på” och hennes yrkesexamen i fotvård ledde till att hon för fem år tillbaka blev anlitad som fotvårdare av Vasanejdens diabetiker r.f. Kort därefter slöt hon avtal med Gamla Vasa sjukhus. Jonna samarbetar även med hälsocentralen i Lillkyrö, som är nära granne till hennes mottagningsutrymmen. I Salon Celines verksamhet ingår även hembesök hos funktionshindrade och fotvård för veteraner.

Kust-Österbottens Företagare vill uppmärksamma Jonna Kovala för en kontinuerlig uppdatering av yrkeskunskap. Maria Norrlin-Asplund, ordförande för ensamföretagarnätverket i regionföreningen, anser att Jonna är ett utsökt exempel på hur utbildning och en ständig utveckling av yrkesfärdigheter leder till en ökad kundbelåtenhet och lönsamhet.

  • I dagens läge jobbar långt över hälften av Finlands företagare som ensamföretagare. Satsningen på ensamföretagarna och deras välmående ger nationalekonomiska besparingar, konstaterar NorrlinAsplund.