Våga Växa Hållbart

Projekttid: 1.1.2024 – 30.6 2026.
Projektets totalbudget uppgår till: 479 294 € varav 431 365 € finansieras via EU.
Projektgenomförarorganisationer är Yrkesakademin i Österbotten, Kristinestads näringslivscentral, Kvarnen samkommun, Kust-Österbottens företagare

Projektets fokus är på hållbar företagsverksamhet i landsbygdens mikro- och småföretag samt hos blivande företagare i Österbotten och Karleby.

Företagen uppmärksammas på att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand. Utbildningar och andra typer av kompetenshöjande åtgärder är centrala i projektverksamheten.

Vi satsar även på att ta fram en för mikro- och småföretag anpassad digital hållbarhetshandbok samt checklistor som används vid ”analyser” och rådgivning i företagen. Företag verksamma inom besöksnäringen som ingår i STF-programmet erbjuds skräddarsydda utbildningar samt stöd. Även olika typer av evenemang som uppmuntrar till nätverkande mellan företag prioriteras i projektet.

Facebook