Hem > Suomen Yrittajat > Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjävähennyksessä kyse yritysmuotojen tasavertaisuudesta

Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto 25.10.2016

Juha Sipilän hallitus esittää, että vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Vähennys olisi viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. Kokonaisuudessaan vähennys merkitsisi käytännössä noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen. Suomen Yrittäjien hallitus kannattaa uudistusta, sillä se asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle. Se on ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys eri yritysmuotojen välillä.

Toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat jääneet jälkeen kannustavasta verokehityksestä. Vuonna 2014 tuli voimaan yhteisöveroalennus, jossa yhteisövero laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisövero koskee vain osakeyhtiöitä, eli toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eivät hyötyneet uudistuksesta. Ne jäivät siis verotuksellisesti huonompaan asemaan kuin osakeyhtiöt. Sen sijaan viime hallituskaudella tehdyt pääomaveron kiristykset koskevat kaikkia yritysmuotoja.

Noin puolet pk-yrityksistä on muita kuin osakeyhtiöitä, ja niihin ei sovelleta yhteisöverokantaa. Käytännössä lähes kaikki uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pk-yrityksiin. Myös pienyritykset ovat tärkeitä työpaikkojen luojia, sillä yli 10 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista on näissä yrityksissä. Kun pääomaverokantaa on korotettu, mutta vain yhteisöveroa laskettu, yritysmuotojen suhteellinen veroasema on muuttunut. Pienituloisimpien ansiotuloverotusta on tosin samalla alennettu jonkin verran, mutta ei merkittävästi. Kannusteita tulee olla kaiken kokoisille yrityksille.

On populismia väittää yrittäjävähennystä kaverikapitalismiksi. Vähennys toki hyödyttää myös enemmän ansaitsevia, mutta se kohdentuu erityisesti pienimpiin yrityksiin, jotka ovat toimineet tähän asti usein vailla minkäänlaista kannustinta palkkatyöhön verrattuna. Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa on noin 176 000 elinkeinoharjoittajaa – toiminimiä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Niistä 77 prosentilla eli yli 135 000 yrityksellä vuotuinen verotettava tuotto on alle 30 000 euroa. YEL-yrittäjien keskimääräisillä 47 000 euron tuloilla vähennys keventää yrittäjän verotusta noin 940 eurolla vuodessa. Suurituloisia, yli 100 000 euron tuloilla toimivia yrityksiä on vähennyksen piirissä vain noin 5000.

Yrittäjävähennykselle ei ole syytä asettaa ylärajaa, koska kyse on eri yritysmuotojen saattamisesta paremmin samalle viivalle. Suomen Yrittäjien mielestä ei ole syytä kohdella erikokoisia yrityksiä eri tavoin. Niin ei tehty esimerkiksi yhteisöveroalennustenkaan yhteydessä. Suomen Yrittäjät esitti yrittäjävähennyksen käyttöönottoa tavoiteohjelmassaan vuosille 2015 – 2019.