Hem > Suomen Yrittajat > Palkittuja Yrittajia > Valtakunnalliset Palkitut

Sök

Mantsinen Group Ltd Oy


 
 
Mantsinen Group Ltd Oy
 
Painokelpoisen kuvan voit tallentaa tietokoneellesi viemällä hiiri kuvan päälle.

Mantsiset sisulla ja innovaatiolla maailman markkinoille

”Työni on ollut mielekästä ja olen nauttinut siitä”, Veli Mantsinen sanoo. Hän on halunnut tehdä asiat aina paremmin kuin ennen. Työtä helpottavista innovaatioista on kasvanut menestyvä yritys.

Neljäkymmentä vuotta sitten Veli Mantsinen ajoi työkseen traktorilla puutavaraa metsästä. Perustettuaan vuonna 1972 veljensä Juhanin kanssa yhteisen yrityksen hän teki sopimuksen Enson kanssa venäläisen tuontipuun käsittelystä Uimaharjussa. Työ oli työlästä ja vaarallista puutavaravaunujen purkutyötä, jota muut eivät halunneet tehdä.

– Vaunut olivat huonosti lastattuja ja puukuorman päällä piti aina olla yksi mies pinojen päitä tasaamassa, Veli Mantsinen muistelee. Hän halusi helpottaa työtä ja kehitti sitä varten tehokkaamman menetelmän: vahvaa metallilevyä vasten puupinot kyettiin tasaamaan ilman apumiestä. Se oli Veli Mantsisen ensimmäinen innovaatio.

– En ole koskaan tehnyt asioita samalla tavalla kuin muut. Olen aina miettinyt, miten asioita voisi tehdä paremmin ja tehokkaammin, Mantsinen sanoo.

Yrittäjän innovaatiot eivät jääneet tukkien tasaajaan, vaan se oli alku työkoneiden myöhemmälle kehittämiselle. Uimaharjulla urakoidessaan Mantsisen veljekset huomasivat, että valmiina ostettujen koneiden puomit katkesivat ja kourat hajosivat parin kuukauden välein. He päättivät tehdä koneet itse!

Tee-se-itse- nostureita

Vuonna 1984 Veli ja Juhani Mantsinen alkoivat muuntaa materiaalinkäsittelykoneita paremmin omaan käyttöön soveltuviksi. ÅkermanninMitsubishin kaivinkoneen pohjalle syntyi Uimaharjun hallissa materiaalienkäsittelynosturi, jolla voitiin lastata ja purkaa mm. puuta, metalliromua, irtotavaraa ja sahatavaraa.Nosturit voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Koneita kehitettiin jatkuvasti ja pian urakointi laajeni kokonaisvaltaiseksi puunkäsittelyksi. Näin syntyi Enocellin tehtaalle vuonna 1992 ensimmäinen toimintaympäristö, jossa sovellettiin uutta Mantsisen ideoimaa puunkäsittelyn logistista ratkaisua. Ensimmäinen puuterminaali aloitti toimintansa Enocellin tehtaalla vuonna 1992.Parin vuoden kuluttua he aloittivat urakoinnin Virossa ja kolme vuotta myöhemmin Venäjällä ja Latviassa.

– Kävimme samaan aikaan pitkiä yhteistyöneuvotteluja nosturien valmistuksesta Liebherrin CatherpillarinMitsubishin ja Catherpillarin kanssa. neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestäParin vuoden jälkeen totesin, etteivät neuvottelut johda mihinkään, joten päätimme tehdä koneet itse, Veli Mantsinen muistelee.

Näin syntyi Mantsinen Oy:n valmistama materiaalinkäsittelynosturi, joihin HitachiMitsubishi ja CaterpillarCatherpillar toimittavat moottorit ja hydrauliikkajärjestelmät, ja vastaavat huollosta ulkomailla olevissa kohteissa. Nosturit voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeisiin.

– Päätöksenteko ei ole ollut koskaan minulle vaikeaa.

Muille päätösten taustalla olevien tekijöiden ymmärtäminen on joskus ollut vaikeampaa. Esimerkiksi rahoittajia on ollut vaikea saada ymmärtämään päätösten tuomia mahdollisuuksia.

Satamanosturit nousussa

Veli Mantsisen innovointityö jatkui satamamiljöössä. 1990-luvulla hän seurasi Tallinnan sataman lastaustoimintaa ja huomasi käytetyt laitteet hyvin alkeellisiksi. Lastauksen olisi hänen mielestään voinut tehdä paljon helpomminkin, joten syntyi ajatus puomilla varustetun satamanosturin kehittämisestä. Sellainen valmistuikin vuonna 1998. Mantsisen satamanosturit eli lastauskoneet ovat osoittautuneet jopa 2–3 kertaa nopeammiksi kuin perinteiset vaijerinosturit. Myös niiden käyttövarmuus on hyvä.

Uuden tuotteen markkinoille tulo vaikutti siihen, että Liperin Ylämyllylle valmistui uusi konepaja vuonna 1999 ja sitä on laajennettulaajennettiin sen jälkeen kaksi kertaakahden vuoden kuluttua. Vuonna 2004 perustettuun Mantsinen Groupiin nykyisin kuuluvien yhtiöiden liikevaihto on kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana.

Toimitusjohtaja Ari Hakkarainen uskoo kasvun jatkuvan ja liikevaihdon vähintään kaksinkertaistuvan myös seuraavan viiden vuoden aikana.

– Molemmat toimialat, nosturit ja logistiikkapalvelut ovat voimakkaassa kasvussa. Yksi keskeisimmistä markkina-alueista on meille Venäjä, Hakkarainen sanoo.Etenkin Venäjä on meille tärkeä alue.

Logistiikkajärjestelmiä on ollut melko helppo viedä ulkomaille, mutta 40–200 tonnia painavien nostureiden vieminen Ylämyllyltä toiselle puolelle maapalloa on jo hankalampaa. Viennin kasvattaminen voikin edellyttää jatkossa investointeja ulkomaille.

Logistiikkajärjestelmiä on melko helppo viedä ulkomaille, mutta 40 – 200 tonnia painavien nostureiden vieminen Ylämyllyltä esimerkiksi toiselle puolelle maapalloa on melko hankalaa. - Oman tehtaan rakentaminen Euroopan ulkopuolelle saattaakin olla jo jonkun mielessä.
– Olen pystynyt aina tekemään nopeita ja oikeita ratkaisuja ja uskonut omiin kykyihini. Se on perua lapsuudestani, sillä isäni sairastuttua jouduin vanhimpana lapsena hoitamaan perheen asioita jo alle 10-vuotiaana. Se oli minulle suurin oppi ja paras kasvatus, Veli Mantsinen kertoo.

[[{"fid":"5191","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]
[[{"fid":"5191","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]