Hem > Suomen Yrittajat > Palvelut Yrityksille

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjälomat

VUODEN 2021 YRITTÄJILLE SUUNNATUT TUETUT LOMAT

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää vuoden 2021 aikana yli 600 tuettua lomaa. Osa lomista järjestetään yrittäjinä toimiville. Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla.

Yrittäjille suunnattuja lomia järjestetään työikäisille sekä lapsiperheille. 

Meidän perheen lomille voivat hakeutua sekä yrittäjä- että maatalousyrittäjäperheet.

Hyvinvointia työikäisille -lomille voivat hakea yrittäjät yksin tai yhdessä puolison kanssa, jolloin puolisot täyttävät yhteisen hakemuksen. Lomille valitaan 20 aikuista. Yrittäjä- ja maatalousyrittäjäperheiden lomat on tarkoitettu kouluikäisten lasten perheille ja niille valitaan 10 perhettä.

Tuetun loman sisältö ja hinta

 • Loman omavastuuosuus aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä 100 €/5 vrk. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat maksutta. 
 • Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.
 • Loma sisältää majoituksen jaetuissa kahden hengen huoneissa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa, täysihoidon sekä ryhmäkohtaisen lomaohjelman. 

Loman hakeminen

 • Lomaa haetaan lomahakemuksella ensisijaisesti sähköisesti. Lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.
 • Hakemus tulee täyttää huolellisesti. Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä kaikilta hakijoilta. Perhelomilla päähakijana on aina perheen aikuinen.  
 • Hakemuksessa voi ilmoittaa kolme erillistä lomatoivetta. Suurperheitä (yli 4 lasta) suosittelemme hakemaan erityisesti urheiluopistoissa järjestettäviä lomia.
 • Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät lomatuen myöntämiselle. Perusteluina ilmoitetaan ne taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt, joilla hakija perustelee lomatuen tarvettaan. Näitä voi olla esim. velat, sairaudenhoitokulut, omat tai perheenjäsenten sairaudet, omaishoito, yksinäisyys, työttömyys. 
 • Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä.Hakijoiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain velvoittamalla tavalla (Tietosuojalaki 4§). Luvan henkilötietojen käsittelyyn hakija antaa lomahakemuksessaan. 

Loman myöntäminen ja päätöksistä ilmoittaminen

 • Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja/tai sosiaalisin perustein
 • Tuetun loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi. 
 • Järjestöjen jäsenyyttä ei huomioida perusteena lomaa myönnettäessä.
 • Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan loman saaneille
 • Kutsu lomalle lähetetään noin kahta kuukautta ennen loman alkua joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen.  

Omavastuun palautusehdot

 • Omavastuuosuus palautetaan, jos loma perutaan viimeistään 4 viikkoa ennen loman alkamista. Sen jälkeen omavastuu palautetaan vain force major-syyn vuoksi (esim. sairaus).
 • Lomansaajan tulee itse hakea omavastuun palautusta ottamalla yhteyttä MTLH:oon. Omavastuun palautusta tulee hakea viimeistään 1 kk loman päättymisen jälkeen.

» Siirry sähköiseen Lomia perheille -lomatukihakemukseen 
» Siirry sähköiseen Lomia työikäisille -lomatukihakemukseen

Hakuajat lomille päättyy aina 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Lomia työikäisille/Yrittäjät ja maatalousyrittäjät

Lomat on tarkoitettu työikäisille henkilöille. Lomien tavoitteena on lisätä lomalaisen voimavaroja ja tarjota mahdollisuus vertaisseurassa toimimiseen, virkistymiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lomaohjelmassa on ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja sekä kuntotesti, josta saa testipalautteen ja ohjeistuksen.

Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/vrk. Lomalla on täysihoito ja majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa.

» Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2021

Lomia perheille/Yrittäjät ja maatalousyrittäjäperheet

Meidän perheen loma on tarkoitettu kouluikäisten lasten perheille. Lomaohjelmassa on perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri- ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa sekä mahdollisuus 2x lapsiparkkiin perheen 1-3v. lapsille. Lomien tavoitteena on vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja virkistyminen.

Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/vrk. Alle17-vuotiailta lapsilta ei veloiteta omavastuuosuutta. Lomilla on täysihoito.

» Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2021

Lisätietoja:

Lisätietoja antavat aluejärjestöjen toimistot sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH ry),  puhelin 010 219 3468 tai 040 536 6058/ Maarit Kainulainen.