Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Logistiikkaselvitys 2006

Logistiikkaselvityksessä tarkastellaan erityisesti teollisuuden ja kaupan logistiikan kustannuksia, tunnuslukuja, tietojärjestelmiä, osaamista, kehitystarpeita ja logistiikan ulkoistamista sekä sijainnin merkitystä yritysten toiminnalle. Selvitys on jatkoa vuosina 1993, 1997 ja 2001 liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemille logistiikkaselvityksille.

Suomen Yrittäjät osallistui aineiston keruuseen.

Tutkimusraportti löytyy liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusarjasta.